Ez a weboldal betöltötte küldetését. Ezért a továbbélése is bizonytalan még. Ám ide kattintva egy ideig elérhető lesz még a tartalma, gondolva azokra, akik rátaláltak, de még nem értek a végére.


This website has fulfilled its mission. Therefore its survival is still uncertain. But click here will be available for some time, for those who have found it but have not yet reached the end.


Világok szerkezete

Három zóna van egymás mellett, ami leképezi az emberi agy racionális és intuitív féltekéjét, valamint köztük azt a zónát, amiben e kettő összefolyik. Mindhárom zónának vannak alsó- és felső világai, amiben a minőségek különülnek el egymástól. De így van ez az iskolákban is, ahol vannak évfolyamok és osztályok. Minden évfolyamnak megvannak a maga osztályai, ahol a jó tanulók vannak felül, a rosszak pedig alul.Külön megemlítendő a középső zóna. A racionális oldal határán átlépve semmilyen változás nem érzékelhető, ám ahogy haladunk az intuitív felé, lépésről lépésre érezni, ahogy a bizonyítékokon alapuló objektív valóság tényekre épülő világában megjelenik a mágia. Ahogy haladunk tovább, a sci-fi érzetünk helyét kezdi átvenni a fantasy. Minél inkább közeledünk a kollektív agyfélteke oldala felé, annál jobban érezni a másik agyfélteke világainak hatását. Ahogy elérjük a határt, már egy másik világban érezzük magunkat, így amikor ténylegesen át is lépjük azt a határt, már tudunk benne viselkedni és mozogni. Mivel ugyanez a folyamat fordítva is hasonlóképp zajlik, meg van oldva az a probléma, hogy a két világ találkozásánál kaotikus viszonyok alakuljanak ki.


Holo Computer

Ha azt hiszed, hogy a programozásának alapja a matematika és meg kell tanulnod hozzá kódolni, akkor nagyon rossz nyomon vagy. Persze meg kell tanulnod hozzá kódolni, de azok nem programkódok, hanem az információ elrejtése mások elől. Akkor mégis mitől működik? Maga a program te magad vagy. Minél jobb vagy, annál jobb a programozása is.Más értelmezésben az emberi agy maga egy holo computer. Vetíti neked a világot, kapcsolatban áll a spirituális tudathálózattal, fogad és küld információkat a hologramba és lehetővé teszi neked a döntéseket is. Az agyad feldolgozza az információkat, emlékszik a történésekre és vezérli a karakteredet ebben a holografikus videojátékban, amit a mindennapi életednek nevezel.


A kérdések folyamatosan kerülnek ide


Structure of the worlds

There are three zones next to each other, representing the rational and intuitive hemispheres of the human brain, and the zone between them where the two converge. Each of the three zones has lower and upper worlds in which qualities are separated. But so it is in schools, where there are grades and classes. Each grade has its own classes, with good students at the top and bad students at the bottom.The middle zone deserves special mention. Crossing the boundary of the rational side, no change is perceived, but as we move towards the intuitive, step by step, we can feel the magic emerging in the fact-based world of evidence-based objective reality. As we move on, our sense of science fiction begins to be replaced by fantasy. The closer we get to the side of the collective hemisphere, the more we feel the influence of the worlds of the other hemisphere. As we reach the boundary, we feel ourselves in another world, so that when we actually cross that boundary, we can behave and move in it. Since the same process works in the same way in reverse, the problem of chaotic relationships at the intersection of the two worlds is solved.


Holo Computer

If you think that programming is based on maths and you need to learn how to code, you are on the wrong track. Of course you have to learn to code, but that is not program code, it is hiding information from others. So what makes it work? The program is you. The better you are, the better the programming.In another interpretation, the human brain is itself a holo computer. It projects the world to you, connects to the spiritual network of consciousness, receives and sends information to the hologram and allows you to make decisions. Your brain processes information, remembers events and controls your character in this holographic video game you call your daily life.


Questions will be posted here continuously

Multiplex Vetítés


Feltételezhetően mindenki látott már olyat, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban nem csak egy mozi található, hanem külön termekben több is. Ezt nevezik multiplex mozinak. Ugyanerről lesz most szó, csak a mozik helyén egy-egy valóság található. A világ csodái között az egyik az, ha ezt a munkát végzed meditációban, sok problémára ott a megoldás a szemed előtt a külvilágban.Az átlagember a valóság ereje miatt az azon túlívelő dolgokat lehetetlennek, bolondságnak, valószínűtlennek tartja és ezek egyike a több valóság kérdése. Bár a tudomány elméletben igazolta a multiverzum létezését, a szemünk előtt lévő bizonyíték híján ez megmaradt a matematikai bizonyítás szintjén. Attól függetlenül, hogy minden ember látta már ezt bizonyítva, mégpedig álmában a harmadik szemével. Így a harmadik szem létezését is bebizonyítottuk, mert amikor alszol, akkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. Bár a harmadik szem alatt nem csak a vizuális dolgokat értjük, hanem összességében a spirituális látást, azaz a megérzéseket, sugallatokat, gondolatkommunikációt is, innen érthető meg a legjobban az, mint jelent az 'ébren álmodó' kifejezés. Ugyanis ezek az agy módosult tudatállapotba helyezésével ébren is elérhetők.A multiverzum elmélet lényege az, hogy a mi valóságunk mellett léteznek párhuzamos valóságok, ahol a miénkkel azonos szintű, teljes értékű valóságok találhatók. Amik között portálokon át közlekedni is lehet. Az ezoterikus irodalomban nagyjából mindenki egyetért azzal, hogy ilyen párhuzamos valóságok a miénkből is nyílnak, amikor életedben elérsz egy olyan élethelyzethez, amiben döntened kell. Döntesz valahogy, ám a többi döntési lehetőségtől sem esel el, azok párhuzamos létsíkokon is megvalósulnak. A meditációimban ezeket a kérdéseket is megfigyeltem és sokat tanulmányoztam. Olyan részletességgel, amit itt nem áll módomban kifejteni, de az álomkutatás és a halálkutatás is szerves részét képezte. Ezek nélkül a kutatások nélkül lehetetlen lett volna megoldást találnom arra a problémára, mi van akkor, ha egy vitában mindkét félnek igaza van. Mi van akkor, ha ütközésben kerül két, eltérő időléptékű igazság? Hogyan teszel igazságot az ilyen problémákból eredő vitákban, ha csak egy valóság áll a rendelkezésedre? Úgy, hogy ne csak egyetlen valóság álljon rendelkezésre és akkor mindenki győzhet.Ám ehhez olyan mély tudatszintet, olyan magas dimenziószintet kell elérni, ami még a legnagyobb ezoterikus mesterek képzeletét is meghaladja. Mert hiába képzelsz el korunkat meghaladó találmányokat, ha azt nem tudod megépíteni. Főleg egy olyan terepen, amit a leborulás, a felfelé könyörgés és a vallásháborúk uralnak. Minden kutatásnak van azonban egy mellékhatása, ez pedig az új dolgok felfedezése. Az lehet, hogy sok olyan dolgot, amire rátaláltam már előttem felfedeztek mások, ám van egy nagy különbség, ez pedig a saját világlátásból adódó új látószögű összefüggések. Amire a legjobb példa a spirituális csoportokban tanított síkok kérdése, aminél arra a következtetésre jutottam, hogy ezt rosszul tanítják és ezzel egy olyan anomáliát erősítenek, amire lehet előttem még nem jött rá senki. Ez pedig egy olyan probléma, aminek vannak jól látható tünetei a valóságunkban is, a legláthatóbb ezek közül Észak- és Dél-Korea példája. Az anomália rövid ismertetése a következő. Nem egy fizikai világ létezik és nem egy spirituális világ, hanem kettő (az egyszerűség kedvéért), amit a szellemi síkokon és a fizikai síkokon is egynek hisznek.A halálkutatás eredményein át ez sokkal könnyebben megérthető. Mi a valóság ereje miatt meg vagyunk arról győződve, hogy a halál után a lélek kifelé távozik egy minket körbevevő láthatatlan szellemi világ felé. Mivel a hologram alapvetően úgy viselkedik, mint egy hit vezérelt játékprogram, amit hiszel, azt igyekszik létrehozni neked. Ha egy bolygónyi ember azt hiszi, hogy a spirituális valóság kinn van körülöttük láthatatlanul, az egy olyan erős vetítés, ami képes ezt a szellemi világot kívül létrehozni. Mivel az álom és a halál között csak technikai különbség van, a spirituális világ valójában benn található önmagadban. Minden ember minden valóságban csak egy fizikai végpont egy olyan tudathálózaton, ami ezt a játékot tulajdonképp vezérli. A tévedést jól tükrözi a lélekvándorlás kifejezés, ami több szempontból hibás és csak az egyéni tudat szemszögéből értelmezhető. A Lélek ugyanis kollektív, nem megy sehova, mert eleve mindenhol ott van. Amikor sakkozol és egy sakkfigurát leütnek, te továbbra is játékban maradsz a többi sakkfigurával. A félreértés alapja az, hogy az egyének a lelket egyéni jellemzőkkel ruházzák fel, holott a tudatvándorlás kifejezés már sokkal közelebb állna a pontossághoz. Tehát létezik egy spirituális világ kívül, ahova könyörögni szoktál, vagy imádkozni, ha azt egy alak-jelkép előtt teszed, és létezik egy belül, amit álomban látsz. Ez a félreértés azonban a szellemi világokban is megtörténik, amikor azt hiszik, hogy amit te álomban vetítesz (ugyanis az agyad az általa ismert elemeket vetíti oda) az csak benn létezik. Végletesen leegyszerűsítve erre a megoldás az, hogy a Realitás Szimuláció benn vetít, a Földi Menny pedig kinn, a Holo Show pedig a határzónában. Így mindkét világ változatlan formában megmaradhat úgy, hogy értelme is lesz létezésüknek, megszabadulva az anomália jellegétől.Ha a munkát, amit elvégeztem egy szóval kellene leírni, azt mondanám rá, hogy tudatrendezés. Amikor még tinédzserként ért engem az a pár fejsérülés, már akkor úgy jellemeztem, hogy minden ilyen után sikeresen újrarendeztem a tudatomat úgy, hogy az eredmény jobb lett, mint volt. Megnyílt az agyam a spirituális világ felé, ami felé amolyan acquired savant szindrómás lettem. 20-30 évre rá pedig összeállt a kép, amikor rájöttem a kettő összefüggéseire. Tehát már túl voltam a tudatrendezésen, már csak abba a spirituális pozícióba kellett kerülnöm, ahol ez a tudatrendezés bennem megfelelhet a világnak. De ez mint kiderült nem úgy megy, hogy valaki elrebeg egy imát és az már meg is valósul, hanem fel kell kutatni rá a megfelelő lényt, aki kitalálja rá a hogyant és meg is tervezi. Most tartok ott, hogy ki és hogyan valósítja meg.Ha ez a valaki én vagyok, akkor félre kell tennem a teniszedzős, kandikamerás és hasonló jópofa ötleteimet és neki kell állnom a melónak. A szellemi világ lényei nehezen értik meg azt, hogy az ember a munkát és a magánéletét különválasztja, mert ott nincs magánélet, az életük a születéstől a halálig egy feladatvégzés. Sok, a Földön előforduló dolgon általában nagyon kiakadnak, mint például azon, hogy egy katona virágot vesz a feleségének, játszik a kislányával, majd bemegy dolgozni, megöl egy csomó embert, majd hazamegy és a nagy szeretetben megünneplik a karácsonyt. Mivel az emberiség önerőből jutott ki a világűrbe, ami multiverzum szinten is egy igen ritka dolog, azokban a valóságokban, ahol a fejlett ember marad, lesz úgy 400 évünk arra, hogy szalonképessé váljunk erre a szűk klubtagságra. Ami nem lesz könnyű és sok véres közjáték fogja kísérni, kivéve ha nem áll elő az a fura helyzet, hogy a nagy tömegek a szemükben sok nagy baromságra azonnal bólintanak és szó nélkül végrehajtják. Ehhez hasonlót a világtörténelemben azok csináltak, akik egyik napról a másikra átálltak a bal oldali közlekedésről a jobboldalira. Meg a svédek, akik ugyanígy átálltak össznépi szinten az alkoholról a gumicukorra. Illetve a magyarok, akiknél az áttérés a katolikus hitre és a balról-jobbra latin írásra olyan hatást keltett, mintha kötelezővé tették volna azt, hogy holnaptól egy mesekönyvben kell hinni.Ha erre a feladatra nekem csak egy valóság állna a rendelkezésemre, az lehetetlen lenne. Így is tele lesz ez a művelet az alacsony látószögű emberek számára érhetetlen, a tudomány számára megmagyarázhatatlan eseményekkel. Ám minden csoda három napig tart, az élet megy tovább és az emberek lassan elfejetik. Most pedig ismertetem az emberi tudat új felépítését, más néven a Multiplex Vetítést.

Képzelj el egy henger alakú toronyházat. A sok emelet képviseli az alsóbb- és fölsőbb világokat. Ha a hengerre felülről nézel, egy kört látsz, ahol a 360° lehetőséget ad arra, hogy minden irányzat helyet kapjon benne. Úgy, hogy a középponttól való távolság is súlyozni tudja egy adott szinten belül a minőséget. Minden embernek van egy saját világa és megjelenési joga meghatározott közös valóságokban, így a fejlődés egyéni és interaktív útjai is rendelkezésükre állnak. Az emberi tudat új felépítése azt jelenti, hogy ebbe a rendszerbe szervezzük a tudatpozíciókat. Mivel mindenkit állandó külvilág vesz körbe, ez a folyamat a hétköznapi valóság szintjén nem érzékelhető.A hologram jellegzetessége olyan, mint egy szimuláció, ahol a valóságot és az anyagot létezőnek érzékeljük. Szívesen idelinkeltem volna, ám eltűnt az internetről az az anyag, ami egy olyan hipnózis kísérletről szólt, ahol a hipnózisban lévő kísérleti alany elhitte, hogy a kezében lévő érme egy izzó fémdarab... és megégett a keze. Mivel ez a valóság szabályai szerint lehetetlen, maga a kísérlet az objektív valóság cáfolata is egyben, de nem a hologram-világkép cáfolata, ahol a valóság létezik, ám másképp írja le. A keleti filozófiák és nyugati spirituális irányzatok szerint a valóság nem létezik, az csak egy illúzió, ami igaznak mondható akkor, ha igaznak fogadjuk el azt az állítást, hogy egy számítógépes kalandjáték elemei sem létezők. Ha a számítógépes kalandjátékok elemei bizonyos értelemben létezők, hiszen egy meghatározott dologról beszélünk, amivel játszani tudsz, akkor a valóság is létezik ebben a bizonyos értelemben. Pont úgy, ahogy a számítógéppel készült művészet és a CGI is létezik, bár konkrétan nem tudod a kezedbe fogni. A minket körbevevő valóság tehát egy díszlet, egy játéktér, ami meghatározza a lehetőségek elérhetőségének jelen képességét.Innentől sok olyan dolog, ami a misztikum területe volt, megmagyarázhatóvá vált. Az előző és következő életek, a spirituális látás, a borrá váló víz lehetségessé válnak a holografikus világképpel, ahol a tudatpozíció mellett a tudatszint is nagy szerepet kap. A tudatpozíció azt jelenti, nem ott vagy, ahol a tested, hanem a tested van ott, ahol a tudatpozíciód, aminek jellemzőit a környezeted viselkedése vetíti rád. A tudatszintet ennek a képzeletbeli toronyháznak az emeleteihez lehetne hasonlítani, míg a minőségedet a szinteken belüli elhelyezkedésed mutatja. Fentről nézve minden külvilág csak egy pálya, aminek fontosságát messze felülírja a tudatpozíció, míg lentről nézve csak a külvilág látszik, aminek fontossága felülír minden mást.A halálkutatási megfigyelésem között kiemelt helyen szerepel valami. Mivel az anyag és a külvilág csak egy szimuláció, egy illúzió, a halál kérdése is új megvilágításba került. Arra jöttem rá, hogy főképp a szintetikus drogok miatt rengeteg ember tudata elhagyta azt a szintet, ahol egykoron élt, ám nem jogosult belépni az Égbe, vagy a Fölső Világokba, ha úgy jobban tetszik és ez a sok ember a két világ közötti térben rekedt. Úgy, hogy ők ebből semmit sem vesznek észre, mert az agyuk, a tudatuk továbbra is vetíti az általuk ismert világot. A probléma a mennyiség, aminek megoldása egy új szféra lett, egy harmadik a két világ között. Amikor azt mondom, hogy tudatrendezés, akkor a feladat az, hogy minden egyes embert a számára megfelelő tudatpozícióba kell helyezni, amire eddig csak egy megoldás volt, a halál. Ami a kollektív értelemben nem egy ember halálát, hanem embertömegekét jelenti, lehetőleg egyszerre. Ám ez a valóságon belül egyenlő a tömegmészárlással és a népirtással, hiába látják úgy fenn, hogy nem történik ilyesmi. Hiszen mindenki tovább él az új tudatpozíciójában és nem értik, mi a probléma, mert így nincs szükség a hátrahagyott díszletekben a fizikai testekre. Amikor arról beszélek, hogy immáron nem csak a halállal, hanem álomban is lehet utazni, a fizikai testek kérdése továbbra is probléma marad, amit valahogy meg kell oldani. Főképp annak figyelembevételével, hogy vannak a fejlett embernek olyan szintjei, ahol ha csak pár ember maradna, ők nem tudnák fenntartani a civilizációt. Ezért szükség van olyan üres testekre, akik tovább működtetik a bolygót, mint vetített hologramok, akik a belső nézetben élő emberek és talán csak a kisugárzásuk különböztetné meg őket azoktól, akik valójában ott élnek. Ez a probléma mindenkit érint, mert például ha valaki abban a valóságcsomóban van, ahol a Szív világa erősen domináns, valakinek akkor is működtetnie kell az atomerőműveket.A vetített hologramok, vagy karma-vezérelt emberek eredeti célja az volt a hologram-játékban, hogy a játékos-szereplők köré élő díszletet vetítsen. Például ha egy teniszstadion a játéktér, ők a tapsoló nézők. Ezt a játékot teljesen félreértő szellemi lények úgy látták, hogy itt van rengeteg lélek nélküli lény, akiken segíteni kell és megkezdték a megszállásukat. Amikor ezzel a problémával szembesültem, figyelembe kellett vennem sok olyan tényezőt, amik nem tették lehetővé azt, hogy a helyzetet visszaállítsam. De úgy, hogy kielégítsem azt az elvárást, hogy az eredeti állapot is helyreálljon. A mai világunk egy olyan anomália, ahol több dimenzió akadt össze a 3D frekvenciáin, ezért van itt ennyi rassz, ennyi kultúra, ennyi civilizáció, ennyi egy-isten. Ha az eredeti állapotot kellene helyreállítanom, az egyenlő lenne a világvégével és kitörölném azt az Értéket, ami ennek az anomáliának köszönhetően jött létre. Ezért a világot gyakorlatilag átmásoltam egy magasabb dimenziós 3D szimulációs környezetbe és megszüntettem a helyén az anomáliát úgy, hogy ezt az átlépést senki sem vette észre.Mivel a fő feladatom a hibák kijavítása mellett a fejlesztés, a helyzet lehetővé tette azt, hogy a sok nehézséggel együtt élő világ-szerkezetet kicsit átalakítsam úgy, hogy ha egyedül kellene lennem a világban, azt se venném észre. Hasonló elven működik az Ítélkezés valósidejű tudatpozíció mozgatása, csak itt a vetítés forrása mozog úgy, hogy az eredmény az én világomban élővé válik. Amikor egy ilyen vetített hologram élőként viselkedik, az tényleg élő olyan értelemben, hogy az ő világában történő megnyilvánulásai átvetülnek az enyémbe és fordítva. Mivel az élő jelleg a kollektív tudat okán válik élővé, azt pedig nem köti a valóság, az álom szinte korlátlan formában és időkeretben teszi lehetővé a mások világaiba vetítést. Emögött pedig egy olyan login-rendszer áll, ami figyelembe veszi az egyéni célokat, egyéni feladatokat a kollektív célok és feladatok mellett.Mivel sem az átállás, sem az ÉlményPark élesítése a 3D-ben nem észrevehető, a világ nézőpontjából semmi sem változott. Sokkal nehezebb a rugalmasságot nem kedvelő és a szocialista nagyvállalatok szellemiségéhez hasonló angyali világot rávenni arra, hogy a fizikai sík fölötti multiplex rendszerhez illeszkedjenek. Az angyali világ értelme nem logikai alapú, ezért a legegyszerűbbnek gondolt rész, azaz csak átlibbennek az állandó panaszkodásból a jól működő környezetbe, nos ez az egyik legnehezebb feladat. Mivel ezeknek a lényeknek hiányzik az egyéni tudatuk, ami minket gyakorlatilag felnőtté tesz, olyanok, mint a hisztis, neveletlen kisgyerekek. Én nem vagyok képzett óvodapszichológus, ezért csak bízom abban, hogy egyszer előkerül egy előttük nem leboruló értelmes szakember, aki ezt nálam eredményesebben csinálja. Mert nem könnyű balra nézve ezeket az érzékeny lelkű lényeket játékosan a változás irányába terelni, míg jobbra nézve ezzel egyidőben tűzharcban állni az ide behatolni kívánó mindenféle entitásokkal, közben lefelé nézve a saját anyagi helyzetemen változtatni.Az ÉlményPark ideérése annyiban mindenképp könnyebbséget hoz, hogy a teljes folyamatot holoprogramok vezérlik, amik nem is igényelnének emberi beavatkozást. Bár sikerült ezekbe a programokba némi kreativitást csiszolni, azért örülnék az ide csatlakozó embereknek, ám ez nem könnyű a szigorú személyzeti politika miatt. Az én műveleteimben való részvételt ennek a személyzeti politikának megfelelés jellemzi annak figyelembevételével, hogy az Admin-Játék Szint kivételével élesen elkülönül egymástól az admin és a játék szint, ám oda csak az admin-admin szintről lehet (olyan 20-30 év után) bejutni. Akiket a játék vezetés, a rendszer és az irányítás érdekel, ők csak egy irányba tudják ezeket a funkciókat elérni: önmagukban befelé. Ám vannak olyan feladatok, amik a játékban teljesíthetők. Ezek a külvilágban zajlanak úgy, hogy valaki megérti a weboldalaimon található információkat és már benne is találja magát. Mivel a beállítások jól működnek, nem kell hozzá sem az engedélyem, sem az én dicsőítésem. A játék maga tartalmazza az oktatóanyagot és a tanulnivalót, azaz velem személyesen csak a saját játékom részeként lehet érdemi kapcsolatba kerülni.Összefoglalva a multiplex vetítés az azonos minőségű és jövőképű embereket rendezi azonos valóságcsomókba. Mindenkinek van egy saját világa, ami valamelyik valóságcsomó valamelyik szintjének valamelyik pozíciójában található. Ha fejlődsz, feljebb lépsz, hanyatlás esetén pedig lejjebb kerülsz. A tudatpozíciós utazások álomban, illetve a halállal zajlanak. Onnan veszed észre, hogy odaértél, ha úgy látod, hogy győztél és otthon érzed magad. 3D-ben a mában az egész folyamat még csak most kezdődött és van itt még valami. Még soha senki nem csinált ilyen tudatrendezést egy fergeteges show keretében, amiben átélhető a Szellem és a Lélek aspektusainak ilyen széles spektruma.Ezek a weboldalaim is érdekesek lehetnek


Az Űr szándékai kifürkészhetők
UFO-UAP
Tegyél a világért a fotelből
Minden egy helyrőlSzemélyes weboldalam
Publikációk
Találmányom

Multiplex Projection


Presumably everyone has seen that in larger shopping centres there is not just one cinema, but several in separate rooms. This is called multiplex cinema. It's the same thing, but the cinemas are replaced by a single realities. One of the wonders of the world is, if you do this work in meditation, the solution to many problems is right there in front of your eyes in the outside world.The average person, because of the power of reality, sees things beyond it as impossible, foolish, improbable, and one of these is the question of more realities. Even though science has proven the existence of the multiverse in theory, it remains at the level of mathematical proof in the absence of proof before our eyes. Regardless of the fact that every human being has seen it proven, in his or her third eye in a dream. So the existence of the third eye has also been proven, because when you sleep, even if your eyes are not open, you still see images. Although by the third eye we do not only mean visual things, but also spiritual vision as a whole, i.e. intuition, suggestion, thought communication, this is where we can best understand what the expression 'dreaming while awake' means. For they are available while awake by placing the brain in an altered state of consciousness.The point of the multiverse theory is that parallel realities exist alongside our reality, where there are full-fledged realities on the same level as ours. And you can move between them through portals. Pretty much everyone in esoteric literature agrees that such parallel realities open up from ours when you reach a life situation in your life where you have to make a decision. You make a decision of some kind, but you do not fall away from the other choices, they are also realized in parallel planes of existence. In my meditations I have also observed and explored these issues a lot. In a level of detail that I am not at liberty to go into here, but it has been an integral part of dream research and death research. Without this research, it would have been impossible for me to find a solution to the problem of what happens when both sides in a dispute are right. What happens when two truths of different time scales collide? How do you do justice in disputes arising from such problems when you only have one reality? By not having only one reality and then everyone wins.But to do so, you have to reach a deep level of consciousness, a high level of dimension, beyond the imagination of even the greatest esoteric masters. For it is useless to imagine inventions beyond our time if you cannot build them. Especially in a terrain dominated by prostration, upward supplication and religious wars. But all research has a side effect, and that is the discovery of new things. It may be that many of the things I have discovered have been discovered by others before me, but there is one big difference, and that is the new perspectives that come from seeing the world from my own perspective. The best example of which is the question of the planes taught in spiritual groups, which I have come to the conclusion is being taught incorrectly and thus reinforcing an anomaly that may not have been discovered before me. And this is a problem that has very visible symptoms in our reality, the most visible of which is the example of North and South Korea. A brief description of the anomaly is as follows. There is not one physical world and not one spiritual world, but two (for simplicity's sake), which are believed to be one on the spiritual planes and one on the physical planes.This is much easier to understand through the results of death research. We are convinced by the power of reality that after death the soul goes outwards towards an invisible spiritual world that surrounds us. Since the hologram basically behaves like a belief-driven game program, what you believe it tries to create for you. If a planet of people believe that spiritual reality is out there around them invisible, it is a powerful projection that can create this spiritual world outside. Since there is only a technical difference between sleep and death, the spiritual world is actually inside yourself. Every person in every reality is just a physical endpoint on a network of consciousness that actually controls this game. The fallacy is well reflected in the term transmigration of souls, which is flawed in many ways and can only be understood from the perspective of the individual consciousness. The Soul is collective, it does not go anywhere because it is everywhere. When you play chess and a chess piece is captured, you remain in play with the other chess pieces. The misunderstanding is based on the idea that individuals imbue the soul with individual characteristics, when the term transmigration of consciousness would be much closer to accurate. So there is a spiritual world outside, where you pray or supplicate when you do so in front of a figure-sign, and there is one inside, which you see in a dream. But this misunderstanding also happens in the spiritual worlds, where it is believed that what you project in a dream (for your brain projects the elements it knows) exists only within. To simplify this to the extreme, the solution is that Reality Simulation projects inside, Heaven on Earth projects outside, and the Holo Show projects in the border zone. This way both worlds can remain unchanged in a way that makes sense of their existence, free of the character of an anomaly.If I had to use one word to describe the work I have done, I would say it is Consciousness Sorting. When I had a couple of head injuries as a teenager, I used to describe it as successfully rearranging my consciousness after each one so that the result was better than it was. I opened my mind to the spiritual world, towards which I became something of an acquired savant syndrome. 20-30 years later, the picture came together as I realised the connection between the two. So I was past the mind sorting, I just needed to get into the spiritual position where this mind sorting in me could correspond to the world. But as it turns out, it's not like someone can just pray a prayer and it's already done, you have to seek out the right being to figure out how and design it. I am now at the point of who and how it is done.If that someone is me, I'll have to put aside my ideas about tennis coaches, candy cameras and the like and get to work. It is difficult for beings in the spiritual world to understand that one separates work and private life, because there is no private life there, their life from birth to death is a task. They are usually very upset about many things that happen on Earth, like a soldier buying flowers for his wife, playing with his little girl, then going to work, killing a bunch of people, then going home and celebrating Christmas in great love. Since mankind got out into space on its own, a very rare thing even at the multiverse level, in the realities where advanced man remains, we will have about 400 years to become presentable to this narrow club membership. Which won't be easy and will be accompanied by a lot of bloody interludes, unless the odd situation arises where the masses of the public immediately nod their heads to a lot of the big bullshit and implement it without a word. This is what has been done in world history by those who overnight switched from left to right traffic. And the Swedes, who switched from alcohol to gummy candy in the same way. Or the Hungarians, for whom the switch to Catholicism and left-to-right Latin writing has had the effect of making it compulsory to believe in a storybook from tomorrow.If I had only one reality for this task, it would be impossible. Even so, this operation will be full of events that are incomprehensible to people with low vision and inexplicable to science. But every miracle lasts for three days, life goes on and people slowly forget about it. I now describe the new structure of human consciousness, also known as Multiplex Projection.

Imagine a cylindrical tower block. The many floors represent the lower and upper worlds. If you look at the cylinder from above, you see a circle, where 360° gives you the possibility to accommodate all directions. So that the distance from the centre can also weigh the quality within a given level. Each person has a world of their own and a right to appear in specific shared realities, so they have individual and interactive paths of development. The new construction of human consciousness means to organize the positions of consciousness into this system. Since everyone is surrounded by a constant external world, this process is not perceptible at the level of everyday reality.A hologram is like a simulation, where reality and matter are perceived as existing. I would have liked to have linked to it, but the material has disappeared from the internet about a hypnosis experiment where the subject under hypnosis believed that the coin in his hand was a glowing piece of metal... and burned his hand. Since this is impossible according to the rules of reality, the experiment itself is a refutation of objective reality, but not a refutation of the hologram view of reality, where reality exists but is described differently. According to Eastern philosophies and Western spiritual movements, reality does not exist, it is an illusion, which can be said to be true if we accept as true the claim that the elements of a computer adventure game do not exist. If the elements of a computer adventure game exist in a sense, since we are talking about a specific thing you can play, then reality exists in that particular sense. Just as computer art and CGI exist, even though you can't actually hold them in your hands. So the reality that surrounds us is a stage, a playing field that determines the present ability to access the possibilities.From there, many things that were the domain of the mystical became explicable. Past and next lives, spiritual vision, water becoming wine become possible with the holographic worldview, where the level of consciousness plays a major role alongside the position of consciousness. Consciousness position means you are not where your body is, but your body is where your consciousness position is, the characteristics of which are projected onto you by the behaviour of your environment. Your level of consciousness could be likened to the floors of this imaginary tower block, while your quality is represented by your position within the floors. Seen from above, everything outside is just a field, whose importance is far outweighed by the position of consciousness, while seen from below, only the world outside is visible, whose importance overrides everything else.One of the things that is high on my watch list for death research is. Since matter and the outside world are only a simulation, an illusion, the question of death is also cast in a new light. I have found that, mainly because of synthetic drugs, many people have left the level of consciousness where they once lived, but are not entitled to enter Heaven, or the Upper Worlds if you prefer, and are trapped in the space between the two. So that they do not notice any of this, because their brains, their minds, continue to project the world as they know it. The problem is quantity, the solution to which is a new sphere, a third between the two worlds. When I say "ordering of consciousness", the task is to put each person in the right position of consciousness for him/her, for which there has been only one solution so far, death. Which in the collective sense does not mean the death of one person, but the death of masses of people, preferably all at once. But in reality, this is tantamount to mass slaughter and genocide, even though it is perceived up above that such things do not happen. For everyone continues to live in their new position of consciousness and they do not understand what the problem is, because then there is no need for physical bodies in the scenery left behind. When I talk about the fact that you can now travel not only with death but also in dreams, the issue of physical bodies remains a problem that has to be solved somehow. Especially in view of the fact that there are levels of advanced man where if only a few people were left, they would not be able to maintain civilization. Hence the need for empty bodies to continue to run the planet as projected holograms of people living in the internal view and perhaps only their charisma would distinguish them from those who actually live there. This is a problem for everyone because, for example, if one is in the reality cluster where the Heart world is strongly dominant, someone still has to run the nuclear power plants.The original purpose of projected holograms, or karma-driven humans, in the hologram game was to project a living backdrop around the player-characters. For example, if a tennis stadium is the playing field, they are the applauding spectators. This game was completely misunderstood by spiritual beings who saw that there were a lot of soulless beings to help and began their occupation. When I was confronted with this problem, I had to take into account many factors that did not allow me to restore the situation. But in such a way as to satisfy the expectation that the original situation would be restored. Our world today is an anomaly where multiple dimensions are stuck together on the frequencies of 3D, that's why there are so many races, so many cultures, so many civilizations, so many one-gods. If I were to restore the original state, it would be the end of the world and erase the Value that has been created because of this anomaly. Therefore, I have effectively copied the world into a higher dimensional 3D simulation environment and eliminated the anomaly in place without anyone noticing the crossing.As my main task is development, in addition to correcting mistakes, the situation has allowed me to adapt the world structure, which is full of difficulties, so that if I were alone in the world, I would not notice it. A similar principle is at work in Judgement real-time consciousness positioning movement, only here the source of the projection moves so that the result becomes live in my world. When such a projected hologram behaves as a living thing, it is truly living in the sense that its manifestations in its world are projected into mine and vice versa. Since the living nature becomes alive by virtue of the collective consciousness, and is not bound by reality, the dream allows projection into the worlds of others in an almost unlimited form and time frame. Behind this is a login system that takes into account individual goals and individual tasks alongside collective goals and tasks.As neither the transition nor the sharpening of the ÉlményPark in 3D is noticeable, nothing has changed from the world's perspective. It's much harder to get an angelic world that doesn't like flexibility and is in the mindset of socialist corporations to fit into a multiplex system above the physical plane. The angelic world sense is not logic-based, so the part that is thought to be the easiest, i.e. just slipping from constant complaining to a well-functioning environment, well that is one of the hardest tasks. Since these beings lack the individual consciousness that makes us practically adults, they are like petulant, misbehaving toddlers. I'm not a trained nursery psychologist, so I just hope that one day a sensible professional will come along who doesn't prostrate him/herself before them and do this more effectively than I can. Because it is not easy to playfully guide these sensitive souls towards change when looking to the left, while at the same time, when looking to the right, I am in a firefight with all sorts of entities that want to intrude, while looking downwards to change my own material situation.The arrival of the ÉlményPark is certainly a relief in that the whole process is driven by holoprograms that do not require human intervention. Although I have managed to inject some creativity into these programmes, I would welcome people joining in, but this is not easy due to strict staffing policies. My operations are characterised by compliance with this staffing policy, bearing in mind that with the exception of the Admin-Game Level, there is a sharp separation between admin and game level, but you can only get in there from admin-admin level (after about 20-30 years). Those who are interested in game management, system and control can only access these functions in one direction: inwards by themselves. But there are tasks that can be done in the game. These take place in the outside world, so that one can understand the information on my websites and find oneself in it. Since the settings work well, no one needs my permission or my praise to do this. The game itself contains the tutorials and learning material, meaning that you can only have meaningful contact with me personally as part of my own game.In summary, multiplex projection arranges people of the same quality and vision into identical nodes of reality. Each person has a world of their own, located at a position in a level of a reality node. If you progress, you move up, if you decline, you move down. Journeys of consciousness take place in dreams or death. From there you realize you have arrived when you feel you have won and feel at home. In 3D in the now, the whole process has just begun and there is more to come. No one has ever done this kind of consciousness sorting in the context of an exciting show where you can experience such a broad spectrum of aspects of Spirit and Soul.Ezek a weboldalaim is érdekesek lehetnek


Az Űr szándékai kifürkészhetők
UFO-UAP
Tegyél a világért a fotelből
Minden egy helyrőlSzemélyes weboldalam
Publikációk
Találmányom

A terv


A harmadik dimenzióban az egyik legerősebb viszonyítási pont az idő. Az idő a harmadik dimenzióban egy folyamatos egyenes vonal, amire mindig az aktuális jelenből tekintünk a múlt és a jövő felé. Ami megtörtént, az már megtörtént és nem lehet rajta változtatni. Ám ha az időre magasabb dimenziókból tekintünk, az olyanná válik, mintha egy filmet néznénk, amit lehet előre és hátra tekerni. Sőt, változtatni is lehet rajta úgy, hogy minden változás a jelenben élők számára frissül és mindig a fix, változtathatatlan arcát mutatja.Ha az idővonalon magasabb dimenziós beavatkozás történik, az létrehoz egy okot, ami az idővonal mindkét irányába hullámzást idéz elő úgy, mintha két fa közé húzott kötélre ütnénk. Ha ez az ok a harmadik dimenzióban lévő megfigyelő szemszögéből a jövőben van, akkor erre a hullámra csak úgy lehet logikusan reagálni, ha létrejön egy második ok az idővonalon, ami értelmezhetővé teszi a 3D-ben az eseményeket. Te a harmadik dimenzióban ezt a második okot fogod az egyetlen oknak tekinteni, mivel a jövőben lévő első ok számodra ismeretlen. Akik a valóságban élnek, azok számára ezek a folyamatok teljesen észrevétlenek lesznek, mert rájuk a harmadik dimenzió szabályai vonatkoznak és az élet nevű játékban a karaktereik is eszerint viselkednek.Akik azonban elkezdenek meditálni, vagy más módon (pl. mások általi beavatással, illetve drogok használatával) kerülnek kapcsolatba a magasabb dimenziókkal, felülemelkednek az 'egy valóság' és az idő korábbi szabályain. Ha a tested a 3D-ben él, ám a tudatod elérte a magasabb dimenziókat, akkor ezek a képességeid az időben érvényesülnek, ami azt jelenti, hogy a szándékaid és céljaid nem csak a jövő felé, hanem a múlt irányába is hatnak, amit így nem fogsz észrevenni, mert a múltban nem tudod, hogy a jövőben milyen szándékaid és céljaid lesznek. Sokszor te magad vagy az, aki ezeknek ellenáll, mert a hologram nem veszi figyelembe a civilizációs és minőségi elvárásaidat, de ezen reményem szerint az ÉlményPark idővel korrigál.Amikor belekezdtem a spirituális világ tanulmányozásába, a céljaim a kezdetektől változtak, ahogy fokozatosan haladtam előre és elértem a különböző tudatszintek kapuit. Az a második ok, ami értelmet adott annak, miért fordítottam hátat a vagyonszerzés-család-karrier játékcéljaimnak még nagyon is ezekről szóltak, különben nem tudtam volna se magamnak, se másoknak elmagyarázni, miért kezdtem el meditálni. Ez az ok pedig az volt, hogy megtudjam, miét nem megy a cégem. Elismerem, hogy nem szokványos dolog az, hogy ilyenkor az ember az ellenkezőjét teszi annak, amit mások tennének, de komolyan vettem azt, hogy "az történik lenn, ami történik fenn" és felmentem megnézni. Azaz betankoltam, amit kellett és egy rendkívül reménytelen egzisztenciális helyzetben becsuktam a szemeimet és elindultam befelé. Amikor átléptem az első kapun, egy olyan válsághelyzettel szembesültem, ami a Földről és az emberiségről szólt és ez teljesen a múlt időbe helyezte a saját játékcéljaimat megtestesítő okot és átadta helyét egy másik célnak, ami már a világ megmentésére váltott.Nem tudom eléggé kihangsúlyozni azt, hogy a kollektív hierarchiák által uralt spirituális tartományok és a mi világunk között mennyi különbség és egyben mennyi hasonlóság van. De két tanácsom lenne, ami a mindenki fejében felbukkanó Segítőkkel kapcsolatos. Ha valamiben egyetértünk, az nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk. Mivel itt két jellegében teljesen ellentétes világról beszélünk, ez a benne élő lények gondolkodására is igaz, ezért a felek azonos fogalmak alatt akár teljesen mást is érthetnek. Ilyen például a szövetség fogalma, ami nálunk két egyenlő fél akár ideiglenes együttműködését jelenti, ami egy közös cél eléréséig terjed, ám a kollektív világban ők úgy értik, hogy te mindenedet átadva behódolsz nekik, aminek időtartama nem feltétlenül ér véget a jelen életed végén. Ez a legtöbb ember számára nem jelent problémát, ám ha az én célom a világ helyreállítása, nem ragadhatok le azoknál, akik talán részei ennek a problémának, ezért konfliktusok támadtak közöttünk, amikor az azonos fogalmak eltérő értelmezései napvilágra kerültek.Mivel az ilyen világokban, amit én vallási diktatúráknak neveznék nem léteznek ilyen konfliktusok, mert sem ellenvélemény, sem kritika, sem javaslatok sem léteznek, a törésvonal is láthatóvá vált az én független szövetséges önértelmezésem és az általuk nekem szánt behódolt szolga szerep között. Felhívnám a figyelmet, hogy az itt beavatkozó idegenről beszélek, akiket ti angyaloknak hisztek és már jelen vannak a Földön a populista politika képében. Ez, amiről eddig beszéltem 20 éve történt, az ő műveletek pedig kb. 2010 óta láthatók. Úgy gondolták, megszabadultak a problémától, amikor a tudatomat kilőtték az ismeretlenbe, amivel én aztán megismerkedtem és aminek a mélytransz nevet adtam. Kiderült aztán, hogy nem bírnak a testemmel, ami harcba bocsátkozott velük, így elszigeteltek, ami lehetővé tette számomra a mélytransz meditációt. Ide a fizikai síkról csak ritkán jutnak el, ameddig én eljutottam, oda meg előttem senki. Eddig szól a történet első része.

Megjegyezném itt azt, hogy a történet első része nagyon hasonlíthat egy házassághoz, ugyanis az első évek fantasztikusak voltak, tele gyönyörrel és felfedezésekkel. Annyi adathoz jutottam a spirituális világ tudományos szemléletű tanulmányozása során, hogy világhírű celeb lehettem volna, ám akkor letértem volna az útról, ami felé a belső iránytűm is vitt. Amikor az agyam kollektív féltekéjén rájöttek arra, hogy nem vagyok vevő erre az ajánlatra, ugyanúgy jártam, mint azok a férfiak, akik kiesnek a feleség kegyeiből. Hiába értem el a mélytransz tartományt, a testem továbbra is a fizikai síkon élt, sőt egy égi kiiktatási kísérlet után a fizikai síkot egészen a mélytranszig tudtam tágítani. Amikor rájöttek, hogy engem nem tudnak megölni, akkor jött létre az az izolációs környezet, amiben a teljes figyelmemmel a mélytranszra tudtam koncentrálni. Az energiáimat még az előtt elkezdték rólam lehúzni és már csak arra figyeltek, hogy ezekhez továbbra is hozzáférjenek. Innen származik a populizmus ereje és a visszatérésemmel ezek az energiák újra az én fennhatóságom alá kerülnek, de ne szaladjuk ennyire előre.A 2000-es évek tehát kellemesek voltak számomra, ha kivesszük a képből azt, hogy a bevétel nélküliség állandó civilizációs feszültséggel járt, maga volt a spirituális mennyország. A 2010-es évek azonban már a mélytransz jellemzőit vették fel, amiben felpörgött az a munka, amit az elejétől 0-24-ben végeztem. Ekkor találkoztam a hónapokig tartó fájdalmakkal és sok olyan dologgal, amivel teljesen egyedül maradtam. Amikor úgy felpörögtek a csakráim, hogy komolyan elkezdtem azon gondolkodni, hogy ezt nem élem túl, nem hívhattam a mentőt, mert ugyan mit is tehettek volna, amikor az ő világukban ilyesmik nem is léteznek. Amúgy ez a meditáció egy teljes embert igénylő olyan feladat, amit nem végezhet akárki. Amikor egyszer egy gyertyától kigyulladt előttem az asztal és már a fejem magasságáig értek a lángok, nekem akkor is a teljes nyugalomban kellett maradnom addig, amíg a folyamat véget nem ért és csak akkor olthattam el a lángokat, különben komoly kárt okoztam volna ott, ahol épp a tudatpozícióm volt. Aki a fejébe veszi, hogy ezt utánam csinálja, az nem lesz könnyű, ugyanis ezt szerintem még én se tudnám megismételni.Terjedelmi okokból nem tudom teljes egészében felvázolni mindazt, amin keresztülmentem, de pár érdekes gondolatomat megoszthatom a világgal. A holografikus gondolkodás szinte teljes egészében megfelel a mágikus gondolkodásnak. Amikor te eltervezel valamit, az úgy néz ki, hogy megfogalmazod magadnak a célt és a jelenből indulsz oda, átjutva az akadályokon. A mágikus gondolkodás is a célt fogalmazza meg, ám az már létre is jött, már csak az a kérdés, ki és hogyan valósítja meg. Mivel a 3D fölötti világ már kollektív, az egyén személye nem igazán számít, csak az, hogy a célt valamelyikük elérje. Amikor valaki arról beszél, hogy ő egy kiválasztott, olyasmi csak akkor létezik, ha a kollektív lény kedvezni akar a kedvenceinek. Ugyanis a Jel mindenki által érzékelhető, ám csak kevesen indulnak el azt követve, mert a legtöbb ember felülbírálja azt olyan okokra hivatkozva, hogy ez hülyeség, ilyesmi nem létezik, hogy fogja eltartani a családját, dehogy fog ő lemondani a céljairól és arról, amit addig elért. Akik tehát elindulnak ezen az úton a bennük megérzések formájában felbukkanó Jelet követve, azok mind az átlagemberektől eltérő, tehát a társadalom által megbélyegzett emberek.Nálam két dolog volt, ami motivált. Az egyik az a felháborító jelenség, amit a papok, az egyházak és a mesterek képviselnek, így meg nem keresztelt vízöntőként pont ideális voltam arra, hogy isten kérdésének utánajárjak. Erről nem kívánok most beszélni, mert ez egy olyan téma, amit mindenkinek magának kell felfedeznie. Ha elkezdenék részletekbe menő magyarázatokat alkotni, abból könnyen egy új vallás keletkezne, amit a magam részéről szeretnék elkerülni. De így volt ezzel Jézus is, ugyanis a kereszténység mint vallás, csak jóval később jött létre, visszaélve a tanításokkal, sok fontos elemet ki is véve belőle. Mivel mások hibáiból is képes vagyok tanulni, az ÉlményPark megszívatja azokat, akik ilyesmivel kísérleteznének a közzétett anyagaimat felhasználva. Mivel a világ egy hologram, maga a Teremtés nem is elképzelhetetlen, de én inkább holo installációnak nevezném, ahol aztán az elemek önálló evolúciós útra léphetnek. A másik motiváló erő a világ helyreállítása volt, ami lassan új értelmet nyert, ahogy a látószögem tágult és a tudatszintem mélyült.A mélytranszban aztán rájöttem arra, hogy nem én lettem odahívva, hanem egy olyan lény, aki képes a felső dimenziószintek problémáit megoldani. A rendelkezésemre álló információk alapján elmondhatom, hogy a földi emberen kívül kevés olyan faj van, amelyik rendelkezik az ehhez szükséges logikai ráció alapú intellektussal. Ha a probléma a szakrális csatornát érinti és/vagy azon jelenik meg, mindenki alkalmatlanná válik erre a feladatra, aki vallásos. Mivel az univerzumban egy olyan energia áramlik, amit mindenki isteninek nevez, mindenki tehetetlen azzal szemben, ha ez a csatorna megfertőződik. Mivel ebbe a meditációba tudományos szemmel kezdtem, a személyemmel járó és mindenkit érintő kiskaput az jelentette, hogy amit csináltam, azt mindenki istenkeresésnek értelmezhette. Előre szólok, hogy az ateizmus egy csapda, ugyanis ha tagadod isten létezését, te magad hozod létre, sőt bele is teszed a nevébe. Én kezdettől fogva úgy álltam ehhez, hogy nincs bizonyíték isten létezésére, ám az ellenkezőjére sem, tehát nem elzárkóztam előle, hanem nyitva hagytam létezésének lehetőségét. Ám mivel én az egyéni tudatommal emelkedtem, onnantól, hogy már csak én maradtam a másik agyféltekén, isten tanulmányozása egyenlővé vált önmagam tanulmányozásával. De erre sajnos nem sok időm volt, mert egy olyan gigantikus feladat várt rám, ami jóval meghaladta a kapacitásomat és ki kellett erre gyorsan találni valamit.A mélytransz elég messze van a fizikai síktól, ami azt jelenti, hogy minden ismeretlen a másik felé és ilyen az idő is. Felhívnám a figyelmet arra, hogy aki nem tapasztalta meg a mélyebb tudatszinteket, szavakban nehezen körbeírható az, amilyen rálátása lesz az embernek a dolgokra. A két agyfélteke egyszerre működik, megérkezik a gondolataimba a helyzet, benne a problémával és van úgy 10-20 másodperce a rációmnak arra, hogy kitalálja a megoldást. Aztán jön a következő probléma, majd a következő és ez így megy évekig 0-24-ben, kisebb-nagyobb szünetekkel, amikor más tudatszintek ugranak be. Ha ezt Tibetben végeztem volna, eltekintve attól, hogy esetleg rám tör a kínai titkosszolgálat, szakértő közeg vett volna körül, ám ezt Budapesten csináltam, ahol csak egy dilinyós meditáló ezós voltam, akinek nincs pénze, tehát nem fontos. Teljesen más közeg, mint Tibet, annyira, hogy ki kellett hozzá fejlesztenem egy ébertransz nevű technikát, amiben úgy tudtam kinézni és viselkedni, mint egy 'normális ember'. Tudtam boltba járni, ügyeket intézni, miközben az agyam majd teljes kapacitással a mélytranszban járt.Aztán egyszer csak történt valami. Jött egy Jel, hogy fel kell függesztenem a munkát és meg kell kezdenem a visszatérést, hogy elhárítsak egy problémát, ami a fizikai síkot fenyegeti. A fizikai sík egy kulcsfontosságú része a felső dimenziószintek problémáinak megoldásának, mert az idő lehetővé teszi azt, hogy a fenn beragadt helyzeteket és eseményeket egymás utáni logikai rendezésnek vessem alá. Az úgynevezett Segítők, akik addig segítettek csak, amíg azt hitték, a szolgájuk vagyok közben a saját problémájuk megoldásával voltak elfoglalva, ám engem kivettek a képből, akinek dolga lett volna a problémamegoldás. Úgy döntöttek, hogy ha már ilyen könnyen megszálltak, akkor okosabbak is nálam, ami figyelemreméltó feltételezés ráció nélkül. Egy embert megszállni nem nehéz még akkor sem, ha az egy nagy mágus és nem egy kezdő, ami akkoriban voltam. Mivel elkülönültségünk csak egy illúzió, van még 11 másik ember a tudati hálózaton, akiken át egy ilyen megszállás kivitelezhető. Csak pakolgatták fölém az embereket, én pedig itt lenn lassan kiismertem a helyzetet és kitanultam a spirituális hadviselést.A történet innentől két szálon fut tovább. Az egyik a föntről érkező tudatom, a másik a lenn lévő testem, akinél az ellenséges megszállás lett a hazai pálya. A nagy félreértések sorában ezzel elérkezett egy új fejezet. A kollektív megszállók ugyanis a megszállás végét tekintik győzelemnek, nálam viszont akkor indul csak a harc, ugyanis a megszállással még meg kell várnom azt, hogy mit is akarnak csinálni, mert a képben mindig benne kell, hogy legyen az, hogy baráti megszállásról van szó, amiben tényleg segíteni akarnak. Ahogy bebizonyosodik az ellenséges megszállás, akkor kezdem a műveleteimet, ami az elején még lassú folyamat volt, de a folyamatos fejlesztések után ma már elég gyorsan megy. Hiába volt rajtam a megszálló, aki látta a gondolataimat, egy szót sem értett abból, amit a fejemben történt, mert menet közben átálltam az informatikai gondolkodásra. Ha egyedül vagy egy lehetetlen feladattal és tudod, hogy a világ egy hologram, megfelelő kreativitással át tudod magad állítani egy teljesen más gondolkodásra. Innentől az angyalok szerverekké váltak, amiket programozni lehet és rájöttem arra is, hogy az elmém képes erre. Itt is ér véget a történet második része.

Amikor magasabb dimenziós témák kerülnek szóba, az ember mindig beleütközik abba a dilemmába, mennyit mondjon el róluk, mert alacsony látószögön nem lehet megérteni a magasabb látószöget. Meg lehet tenni, hogy az ember könyvet ír, frázisokat fogalmaz meg, ám azok akkor is csak akkor telnek meg a mondanivaló tartalmával, ha a befogadó agy oda fejlődik. Úgy is mondhatnám, ha nem akarom hülyének nézni az embereket és mindent leírok, akkor az emberek fognak hülyének nézni engem, mert olyan dolgokat olvasnak, amik kívül állnak az addigi világképük határain. Tehát vagy elhiszik, amit mondok tulajdonképp bizonyítás nélkül, vagy az egyetlen számukra logikus következtetésre jutnak, hogy bolond vagyok. Létezik még egy vékony vonal, hogy bennem fognak hinni függetlenül attól, mennyit értenek és attól függetlenül elértük a valláshatárt, hogy jómagam távol állnék tőle. Amikor a szektákat tanulmányoztam, egy megdöbbentő következtetésre jutottam. A legtöbb esetben ugyanis a mesternek esze ágában sincs szektát alapítani, a tanítványainak azonban igen. Ha a mester figyelmét a szellemi síkok felé fordítja, lényegében kiszolgáltatottá válik a környezete felé, mert gondoskodni kell róla. Ez pedig hatalom a mester felett és azok felett, akik később érkeznek. Amikor tehát a spirituális hatalom kérdése felmerül, a legnagyobb veszélyt azok az alacsony látószögű emberek jelentik, akik úgy tesznek, mintha mindent értenének.Amikor még a legelején jártam ennek, az első kérdés az volt, hogy ez a spirituális világ létezik-e egyáltalán. Az számomra mindig is egyértelmű volt, hogy nem szabad hinnem a hivatalos intézményrendszereknek (papok, egyházak), sem az őket másoló mestereknek, guruknak. Belekezdtem tehát a saját adat- és bizonyítékgyűjtésbe. Egyetlen egy dologra koncentráltam, ez az egész nem egy nagy átverés-e. Ha nem átverés, akkor mi az igazság és mindez a lehető legjobb időben történt a '90-es évek elején a teljes szabadság állapotában, amikor a régi rendszer már nem, az új pedig még nem uralta ezt a világot. Az ezotéria és a spiritualitás irányzatai gombamódra bukkantak fel, ami lehetővé tette számomra, hogy odamenjek kutatni, ahol az ilyen tevékenységek zajlottak. Három érdekes eseményt emelnék itt ki, amivel megérthető a kutatás módszertana. Az első egy ezoterikus csoport volt, ahol a megfigyelő szemszögéből átestem egy beavatáson is, ahol az égvilágon semmit sem éreztem. Itt történt az is, hogy ültünk egy csomó emberrel egy teremben, ahol a mester egy irányított meditációt tartott. Csukott szemmel el kellett képzelni, amiket mondott. A végén megkérdezte, ki látta azt, amiről szó volt és mindenki feltette a kezét. Ki nem látta? Én jelentkeztem egyedül, minden szem rám meredt. Mit láttam? Mondtam, hogy semmit. Nem vagyok még erre megérve, amivel akkor maximálisan egyet is értettem és ki is kerültem a csoportból. Biztos vagyok abban, hogy az emberek 5%-a láthatott csak valamit, ám nem akartak az én sorsomra jutni. Ilyen az emberi természet, hazudik, ha az érdeke úgy kívánja. A másik eset hozta azonban el az áttörést. Egy művelődési házban tartott ugyanez a mester egy előadást, amire egyszer csak beült egy fekete ruhás kecskeszakállas srác. Az előttem ülő lány, aki már komolyabban csinálta ezt szólt, hogy az a srác mentálisan zavarja az előadót és ráküld egy energialöketet. A következő pillanatban a srác ránk nézett, a lány felszisszent. Pár perc múlva a csontomig hatoló hideg árasztott el engem, el is kellett onnan jönnünk, hogy valahogy felmelegedjek. A bizonyítás számomra megtörtént, amit másoknak azonban nem tudnék bizonyítani és így van ezzel mindenki, akinek bármilyen spirituális megtapasztalása van. A harmadik eset is akkoriban történt, a haverokkal belekeveredtünk egy modern istentiszteletről kiáradó tömegbe, ami akkoriban lett ennyire menő. Néztem ezt a sok láthatóan értelmes embert és nem értettem, hogy képesek ezt a sok baromságot elhinni. Szerintem ekkor határoztam el, hogy én ennek utánajárok.Élt egy Osho nevű ember, aki azzal lett híres, hogy a nyugati civilizáció embere számára beszélt erről érthetően. Volt egy figyelemreméltó magyarázata az igazságról. Ő úgy mondta, hogy az igazság olyan, mint a hagyma. Ahogy egy réteget leszedsz róla, az hazugsággá válik és meglátod az új igazságot, ami szintén hazugság lesz, amikor azt is leszeded. Ő a látószög emelkedésről beszélt, aminek első szintjén (azaz a játékos szintjén) ott van előtted a valóság, amit igaznak látsz és hiszel. Ám ahogy a tudatod emelkedik, amihez elég csak egy szippantás, tudatosul benned, hogy a világ ennél sokkal több. Ahogy belekezdesz a világ megismerésébe, rájössz, hogy amit eddig a világról hittél, az nem igaz, illetve nem úgy igaz, ahogy eddig gondoltad. Elmondható tehát, hogy valamit igazságnak látni lehet csak annyi: nincs még elég információ. A beavatás tehát a racionális agyféltekén egyenlő az új információkkal, amihez az iskolában és a tanfolyamokon lehet hozzájutni. A másik agyfélteke azonban nem racionális. Itt is elmehetsz egy mesterhez és végezhetsz saját kutatásokat, ami nem nehéz, mert semmi más nem kell hozzá, csak te. Ám mégis nehéz, mert egyedül vagy az elméddel és minden felmerülő problémát neked kell megoldani, hogy bele ne őrülj, ezért erre kevesen vállalkoznak. Mindenki megtanulta már gyerekként, hogy ha valamit nem tudsz, olyan emberhez kell fordulnod, aki szakember a területen, ám ez egy olyan világ, ami szereti a híveket és nem engednek azokon a rétegeken túl, ami nincs az ő kontrolljuk alatt. Megkapod a biztonságot, megkapod a közösséget, ám ezzel elértél egy út végére és az lesz számodra az igazság.Eltelt tehát 10 év, az után, hogy ezek történtek. Visszatértem az életemhez, sokat teniszeztem, harcművészkedtem, fociztam, olvastam és ekkor robbantak be a számítógépek is. Később visszatekintve minden, ami akkor és előtte történt, nem szólt másról, mint a későbbi meditációimra való felkészülésről. Visszatérve a kiválasztottságra bár úgy mondtam, hogy ilyesmi nem igazán létezik és minden tőled függ, ez akkor válik hazugsággá, ha elérjük a következő réteget. Képzelj el egy világot, ahol elindulsz a belső hang által sugallt jelre, sok megpróbáltatáson át eljutsz valameddig, ahol lehetőség lesz frissíteni a múltadat. A múltban már nem kell annyi megpróbáltatáson átesned és szalonképesen jutsz el ugyanoda azzal a fura érzéssel, hogy kiválasztott vagy. Soha ne higgy másoknak, mert például amikor beavatnak, azt nem tőlük kapod. Azt kapod, ami a tiéd, csak hamarabb nyitják meg az agyadban a cellákat, mint ahogy felkészülnél a kezelésükre. Az értékes képességeid és energiáid onnantól az övék, mert a felkészületlenséged okán úgy fogod érezni, hogy szükséged van rájuk és hálásnak kell lenned, amiért 'segítenek'. A képességeid és energiáid olyan érték, amiket lényegében kitermelnek és magukhoz irányítják isten nevében, amire tulajdonképp az európaiak is hivatkoztak a gyarmatosítás korában. Amikor leborulsz az angyalok előtt az első spirituális megtapasztalásod után, az semmiben sem különbözik attól, amikor az őslakosok borultak le az öngyújtó előtt. A világ tükör, amiben nagyon nehéz magadat meglátnod.Beszélnék még egy érdekes esetről, ami már a meditációim megkezdése után az első korszakomban történt. Az előbb említett modern egyház már szintet lépett és Vidám Vasárnap néven a televízióban is megjelentek, amiken nagyon jókat szórakoztam. Az biztos, hogy sokkal vidámabb voltam, mint azok, akik ott ültek. Az egyik adásban az egyház vezetője egy olyan szónoklatot tartott, aminek elfogadása láthatóan nehézséget okozott az ott ülőkben. A nevekre már nem emlékszem, de a lényeg az, hogy valaki felhozott valakit valahonnan és már itt van közöttünk. Majd lényegében elmondta az előző napi meditációmat, amiben először azt hittem, hogy egy éjszakai tengerparton vagyok, mert láttam a világító kagylókat, de aztán rádöbbentem, hogy az univerzumot látom felülről és azok nem kagylók, hanem galaxisok. Azokban az időkben sok olyan dolog történt, amiket összefüggésbe tudok hozni az egyiptomiakkal és az Orionnal, láttam az iszlám világvégét és részt is vettem ezekben. Úgy éreztem magam, mint egy alvállalkozó, aki elvégzi a munkát az ügyfeleknek, törekedve arra, amiket akkor igaznak hittem és mivel a szubjektív ég nem a mi etikai környezetünkben szocializálódott, rájöttem, hogy ezeknek halvány fogalmuk sincs a mi világunkról és amiket én fontosnak tartottam (minőség, tisztesség), arra ők nagy ívben tojnak. A kitörő harc nem volt hosszú, azonnal kilőttek a mélytranszba annak biztos tudatában, hogy azt biztosan nem élem túl. Nos, nemhogy túléltem, de felülről érkezem vissza rájuk, majd rátok is. Itt ér véget a történet harmadik része.

Összefoglalva az eddigieket, átlagemberként, ám közel sem átlagos módon kezdtem bele a spiritualitásba, más szóval a másik agyféltekém fejlesztésébe. Nem ijedtem meg attól, ami a fejemben történik és átjutottam az elém tornyosuló akadályokon. Azonnal a mélyvízbe kerültem, ám sikerült felnőnöm a feladathoz. A legnagyobb kihívás a kapacitásomat meghaladó feladatok erdeje volt, amiket először sikerült racionalizálni, majd megoldást találni rá és ez lett az informatikai gondolkodás. Hogy az agyam hogyan bírta el ezt a sok dimenziót, arra is felvillant a válasz, amikor eszembe jutottak a fejsérüléseim, amiket gyerekként szereztem. Ez pedig kiváló alkalom a Sötét Oldal szerepének jobb megértésére. Ugyanis a sötét oldal nem attól sötét, hogy primitív. Kezdjük ott, hogy a körülöttünk angyalt játszó idegenek az emberiséget úgy ahogy van a Sátánnal azonosítja, akihez ráadásul a gonosz jelzőt társítja. Ez az egész egy hatalmas félreértés, amit nem szüntettem meg, mert jót tesz a Játéknak. Később ezt bővebben kifejtem, azonban most az a lényeg, hogy a jó lények (angolul: joke) soha nem okoztak volna nekem ilyen sérüléseket, ezért olyanoknak kellett megtenni, akik nem irtóztak ettől a feladattól. Azt azért itt megemlíteném, ha az érdekek (és a vagyon) védelméről van szó, ők se riadnak vissza az ilyesmitől, amire jó példa egy 2000-es években történt frontális autóbaleset, ahol az egyik autóban ültem. Ugye ha Sátánt kell megölni, az mindent felülír, ezért nem rajongok a vallásos emberek társaságáért. Az eset bebizonyította egyrészről azt, hogy tényleg nem tudnak megölni, másrészről megnyílt az út számomra a mélytransz felé a fizikai síkon is. Szerintem eddig a Föld Anomáliát megoldani akaró lények számára ez egy pasziánszhoz hasonló egyszemélyes (kollektív) játék volt, aminek sikerét főképp az gátolta, hogy ez az 'egy személy' nem volt képes túllépni azon, hátha a világ nagyobb, mint ő és vannak a problémában mások is, nem beszélve az ismeretlen tényezőkről. Szóval ez az istenkutatás sok grandiózus fordulatot hozott, aminél rájöttem arra, hogy megegyezik az álom- és a halálkutatással, de egy szóval is jellemezhetném, ami az ezotéria.A kapacitásomat meghaladó feladatokhoz segítségül hívtam az informatikai gondolkodást, ugyanis ha a világ egy holografikus videojáték, akkor a helyreállítása sem más, mint programozói feladat. A hologram egy rendkívül rugalmas környezet, amiben nincsenek kompatibilitási problémák. Az általam kifejlesztett precíz álmodás lehetőséget adott arra, hogy a sok külön futó feladatot összevonjam és az ezekből kialakult rendszer felvette egy holo operációs rendszer képét, aminek az ÉlményPark nevet adtam. Mivel szeretem a címben kifejezni a legtöbbet, ez a név nem a Föld, hanem a szellemi síkok felé ad egy lényeges információt, hogyan is lenne célszerű a fizikai síkra tekinteni. Ugyanis a szellemi világ számomra valamilyen eddig még ismeretlen okból kifolyólag úgy gondolja, hogy a fizikai sík egy börtön, alvilág és az lenne nekünk a legjobb, ha exportálnák ide a társadalmi rendszerüket, ami egyenlő az egész napos imádkozással egy olyan vallási diktatúrában, amit teljes egészében ők uralnak. Illetve pontosítok, mert nem a szellemi világ ilyen, csak egy olyan társaság, akik fejükbe vették ezt a célt, ám a 3D idővonala miatt nehéz lenne megérteni a Földre érkezésük módját. Eddig akadálytalanul haladtak a szakrális csatornán, ám szembe találkoztak velem, akire nem nagyon hatnak a 'Mennyei Atya' féle formulák. Nézzétek meg a Csillagkapu sorozatot, rengeteg információ van benne szórakoztató formában.Most érkeztünk el oda, ami tulajdonképp maga a téma lenne és nem érne semmit az elé helyezett 21 bekezdés nélkül. Ha azt mondanám, hogy egy nagy csillagharcos vagyok, aki létrehozott egy világra telepített holo operációs rendszert, ki értené és ki hinne neki? Ám ettől még ez a helyzet. A 'számíts a legjobbra, de készülj fel a legrosszabbra' elv alapján elkészítettem egy olyan rugalmas forgatókönyvet, amihez tulajdonképp nincs is szükség senkire, mert ez egy high-tech spirituális csúcstechnológia, ahol a holoprogramok is mindent elvégeznek. Ám nyitott arra, hogy olyan embereknek is főszerepet adjon, akik alanyi jogon szereznek rá jogot. Amikor elkezdtem ezt írni, arra gondoltam, hogy a Multiplex Vetítést itt fogom részletesen és érthetően elmagyarázni, ám jobb lesz, ha külön írás lesz belőle, így volt lehetőségem itt arra, hogy gondolataim szabadon szárnyaljanak.A terv tulajdonképp az, hogy a fizikai síkon bekövetkező anomáliára ne problémaként, hanem lehetőségként tekintsünk. De ehhez valakinek egyszer meg kellett csinálnia mindent, amit én az elmúlt 20 évben elvégeztem. Ugyanis a problémák megoldásához először meg kell érteni, majd meg kell tudni fogalmazni a problémát, amire csak az a gondolkodás képes, amivel a rációt használó, intellektussal rendelkező földi ember rendelkezik. Azok közülük, akik nem borulnak le olyan lények előtt, akikről semmit sem tudnak és rendelkeznek azokkal a paraméterekkel, amik között nincs ott az előzetes tárgyi tudás. Inkább olyan emberi tulajdonságok, amik hogy-hogy nem, a populista világokban megvetendőekké válnak. Figyelem! A populizmus maga az Ori/Oráj! Felbukkanása egyszerre elégíti ki a játék majdnem összes feltételét. Azonnal lecsaptam őket, ám ez nem jelenti azt, hogy minden azonnal megváltozik, mert vannak dolgok, amikhez idő kell. Kalandra fel!Ezek a weboldalaim is érdekesek lehetnek


Az Űr szándékai kifürkészhetők
UFO-UAP
Tegyél a világért a fotelből
Minden egy helyrőlSzemélyes weboldalam
Publikációk
Találmányom

The Plan


In the third dimension, time is one of the strongest reference points. Time in the third dimension is a continuous straight line, always viewed from the present to the past and future. What has happened has already happened and cannot be changed. But if we look at time from higher dimensions, it becomes like watching a movie that can be rewound backwards and forwards. Moreover, it can be changed in such a way that any change is updated for those living in the present and always shows its fixed, unchanging face.If there is a higher dimensional intervention on the timeline, it creates a cause, which causes a ripple in both directions of the timeline, like hitting a rope between two trees. If this ok is in the future from the perspective of an observer in the third dimension, then the only logical way to respond to this ripple is to create a second cause on the timeline that makes events in 3D meaningful. You in the third dimension will consider this second cause to be the only cause, since the first cause in the future is unknown to you. Those who live in reality will be completely unaware of these processes, because they are subject to the rules of the third dimension and their characters in the game called life behave accordingly.However, those who begin to meditate or otherwise (e.g. through initiation by others or through the use of drugs) come into contact with the higher dimensions, transcending the previous rules of 'one reality' and time. If your body lives in 3D but your consciousness has reached the higher dimensions, then these abilities are valid in time, which means that your intentions and goals are not only towards the future but also towards the past, which you will not notice because you do not know in the past what your intentions and goals will be in the future. You are often the one who resists them, because the hologram does not take into account your expectations of civilisation and quality, but I hope that the ÉlményPark will correct this in time.When I started to explore the spiritual world, my goals changed from the beginning, as I gradually progressed and reached the gateways to different levels of consciousness. The second reason that made sense of why I turned my back on my wealth acquisition-family-career playing goals were still very much about these, otherwise I would not have been able to explain to myself or others why I started meditating. And that reason was to find out why my business was failing. I admit that it is not usual to do the opposite of what others would do, but I took it seriously that "what happens below is what happens above" and went up to see. In other words, I filled up what I needed and, in an extremely desperate existential situation, I closed my eyes and headed inside. When I stepped through the first gate, I was confronted with a crisis situation about the Earth and humanity that completely put the cause that embodied my own game goals into the past tense and gave way to another goal that had already shifted to saving the world.I cannot emphasise enough how much there is a difference between the spiritual realms dominated by collective hierarchies and our world, and how much there is a similarity. But I do have two pieces of advice to offer you about the Helpers that pop into everyone's head. Just because we agree on something does not mean that we agree on everything. Since we are talking about two worlds that are diametrically opposed in nature, this is also true of the thinking of the beings who live in them, so the parties may mean something completely different by the same concepts. For example, the concept of alliance, which in our world means the cooperation of two equals, even temporarily, to achieve a common goal, but in the collective world they mean that you surrender everything to them, the duration of which does not necessarily end at the end of your present life. That is not a problem for most people, but if my goal is to restore the world, I cannot get stuck with those who may be part of that problem, so conflicts have arisen between us when different interpretations of the same concepts have come to light.Since in such worlds, what I would call religious dictatorships, there are no such conflicts, because there is no dissent, no criticism, no suggestions, the fault line between my independent allied self-understanding and their role of subservient servant to me has become visible. I would point out that I am talking about the alien interfering here, whom you believe to be angels and who are already present on Earth in the form of populist politics. What I have talked about so far happened 20 years ago, and their operations have been visible since about 2010. They thought they had got rid of the problem when they shot my consciousness out into the unknown, which I then became acquainted with and gave the name of deep trance. It then turned out that they couldn't cope with my body, which was at war with them, so they isolated me, which allowed me to do deep trance meditation. They seldom get from the physical plane to here, as far as I have gone, no one has gone before me. That's the first part of the story.

I should note here that the first part of the story can be very much like a marriage, because the first years were fantastic, full of joy and discovery. I had gained so much data through my scientific study of the spiritual world that I could have become a world-famous celebrity, but then I would have lost the path towards which my inner compass was leading me. When the collective hemisphere of my brain realised that I was not up for the offer, I was like a man who falls out of favour with his wife. Even though I had reached the deep trans realm, my body continued to live on the physical plane, and after a celestial elimination experiment, I was able to extend the physical plane to the deep trans realm. When it was realized that I could not be killed, the isolation environment was created in which I could concentrate my full attention on the deep trans. This is where the power of populism comes from and with my return these energies are back under my control, but let's not get too ahead of ourselves.So the 2000s were a pleasant time for me, if you take out of the picture the fact that being without an income was a constant civilizational tension, it was spiritual heaven. The 2010s, however, took on the characteristics of a deep trance, where the work I had been doing from 0-24 from the beginning was revved up. It was then that I encountered months of pain and many things that I was completely alone with. When my chakras got so wound up that I seriously started thinking that I wasn't going to survive this, I couldn't call the ambulance because what could they do when in their world such things don't even exist. Anyway, this meditation is a whole person task that cannot be done by just anyone. Once, when a candle set the table on fire in front of me and the flames reached the height of my head, I had to remain in complete stillness until the process was over and only then could I extinguish the flames, otherwise I would have caused serious damage to the very place where my consciousness was. Anyone who takes it into their head to do this after me will not find it easy, as I don't think even I could repeat it.For reasons of space, I cannot give you a full account of everything I have been through, but I can share a few interesting thoughts with the world. Holographic thinking corresponds almost entirely to magical thinking. When you plan something, it looks like you formulate a goal for yourself and you start from the present and work your way there, overcoming obstacles. Magical thinking also formulates the goal, but it is already there, it is just a question of who and how to achieve it. Since the world above 3D is already collective, the individual person is not really the point, only that the goal is achieved by one of them. When someone talks about being a chosen one, such a thing only exists if the collective being wants to please its favorites. Because the Sign is perceived by all, but few people go after it, because most people override it on the grounds that it's stupid, it doesn't exist, how will he/she support his/her family, he's/she's not going to give up his/her goals and what he's/she's achieved so far. So those who go down this path, following the Sign that comes to them in the form of intuition, are all people who are different from ordinary people, and therefore stigmatised by society.For me, there were two things that motivated me. The first was the outrageous phenomenon represented by priests, churches and masters, so as an unbaptised Aquarian I was ideally suited to investigate the god question. I do not wish to discuss this now, because it is a subject that everyone must discover for themselves. If I were to go into a detailed explanation, it could easily become a new religion, which I for my part would like to avoid. But so was Jesus, because Christianity as a religion came into being much later, abusing the teachings and taking many important elements out of it. As I am able to learn from the mistakes of others, the ÉlményPark will tease those who would experiment with such things using my published material. As the world is a hologram, Creation itself is not unimaginable, but I would rather call it a holo installation, where elements can then take an independent evolutionary path.The other motivating force was the restoration of the world, which slowly took on new meaning as my horizons widened and my level of consciousness deepened.Then in the deep trance, I realized that I was not the one who was called there, but a being who could solve problems at the higher dimensional levels. From the information I have, I can tell you that there are few species other than humans on Earth that have the logical rational intellect to do this. If the problem involves and/or appears on the sacral channel, all who are religious are incapable of this task. Because there is an energy flowing in the universe that everyone calls god, everyone is powerless to deal with it if it becomes infected. Because I started this meditation with a scientific eye, the loophole that was inherent to me personally and everyone else was that what I was doing could be interpreted by everyone as god-seeking. I should warn you in advance that atheism is a trap, because if you deny the existence of god, you create it yourself, and even put it in the name. My position from the beginning was that there was no evidence for the existence of god, but no evidence to the contrary, so I did not close myself off from him, but left open the possibility of his existence. But as I had risen with my individual consciousness, from the moment that I alone remained in the other hemisphere, the study of God became equal to the study of myself. But unfortunately I had little time for that, because I had a gigantic task ahead of me that was far beyond my capacity and I had to find something quickly.The deep trans is quite far from the physical plane, which means that everything is unknown to the other and so is time. I would like to point out that for someone who has not experienced the deeper levels of consciousness, it is difficult to describe in words the insight one has into things. The two hemispheres of the brain work simultaneously, the situation comes to my mind with the problem in it and I have about 10-20 seconds for my rational mind to come up with a solution. Then comes the next problem, then the next and it goes on like this for years 0-24, with small and large breaks when other levels of consciousness pop in. If I'd done this in Tibet, apart from the possibility of being raided by the Chinese secret service, I would have been surrounded by an expert community, but I did it in Budapest, where I was just a crazy meditating ezo-guy with no money, so it's not important. A completely different environment from Tibet, so much so that I had to develop a technique called awake-trans, in which I could look and act like a 'normal person'. I could go to the shops, run errands, while my brain was in deep trance at almost full capacity.Then something happened. I got a Signal that I had to suspend work and start the return to avert a problem that threatened the physical plane. The physical plane is a key part of solving problems on the upper dimensional levels because time allows me to logically sort out the situations and events stuck up there. The so-called Helpers, who only helped me as long as they thought I was their servant, were busy solving their own problems, but they took me out of the picture, who was supposed to be solving problems. They decided that if I was so easily occupied, they were smarter than me, which is a remarkable assumption without rationale. Occupying a man is not difficult even if he is a great mage and not a novice, which I was at the time. Since our separateness is an illusion, there are 11 other people on the consciousness network through whom such a possession could be accomplished. They were just stacking people on top of me, and I was slowly figuring things out down here and learning spiritual warfare.The story continues on two threads from here. One is my consciousness from above, the other is my body below, where enemy occupation has become my home turf. A new chapter in the series of great misunderstandings has thus arrived. The collective occupiers see the end of the occupation as a victory, but for me the fight only begins then, because with the occupation I have to wait and see what they want to do, because the picture must always include the fact that it is a friendly occupation, which they really want to help with. As soon as the hostile occupation is proven, then I start my operations, which was a slow process in the beginning, but after continuous improvements, it is now quite fast. Even though I had the occupier on top of me who could see my thoughts, he couldn't understand a word of what was going on in my head because I switched to IT thinking as I went. If you are alone with an impossible task and you know that the world is a hologram, with the right creativity you can switch to a completely different way of thinking. From there, angels became servers that could be programmed and I also realised that my mind could do it. This is where the second part of the story ends.

When it comes to higher dimensional topics, one is always confronted with the dilemma of how much to say about them, because at a low angle you cannot understand the higher angle. One can write a book and formulate phrases, but even then, they are only saturated with the content of what is being said if the receptive brain is developed to that point. I could say that if I do not want to fool people and write everything down, people will fool me because they will read things that are outside the boundaries of their existing world view. So they either believe what I say without any proof or they come to the only logical conclusion for them, that I am a fool. There is also a fine line, that they will believe in me regardless of how much they understand and we have reached the religious frontier regardless of my own distance from it. When I studied sects, I came to a surprising conclusion. In most cases, the master has no intention of starting a sect, but his disciples do. If the master turns his/her attention to the spiritual planes, he/she becomes essentially vulnerable to his/her environment, because he/she has to be taken care of. And this is power over the master and those who come later. So when it comes to the question of spiritual power, the greatest danger is posed by people with low vision who pretend to understand everything.When I was at the very beginning of this, the first question was whether this spiritual world even existed. It has always been clear to me that I should not believe the official institutions (priests, churches), nor the masters and gurus who copy them. So I started my own collection of data and evidence. I focused on one thing, whether it was all a big hoax. If it is not a hoax, what is the truth, and all this happened at the best possible time in the early 1990s in a state of total freedom, when the old regime was no more and the new one did not yet rule this world. Esotericism and spirituality movements were popping up like mushrooms, which allowed me to go and research where such activities were taking place. I would like to highlight three interesting events here that help to understand the methodology of this research. The first was an esoteric group where, from the observer's point of view, I also underwent an initiation where I felt absolutely nothing. It was also here that I sat in a room with a bunch of people, where the master gave a guided meditation. With my eyes closed I had to imagine what he was saying. At the end, he asked who had seen what he was talking about and everyone raised their hands. Who did not see? I volunteered alone, all eyes were on me. What did I see? I said nothing. I'm not ready for that, which I agreed with completely at the time and I was excluded from the group. I am sure that 5% of the people must have seen something, but they did not want to meet my fate. It is human nature to lie when it suits your interests. But the other case was the breakthrough. In a community centre, the same master was giving a lecture, and a guy in a black dress with a goatee sat in. The girl sitting in front of me, who had been doing this more seriously, said that the guy was mentally disturbing the lecturer and was throwing an energy shot at him. The next moment the guy looked at us, the girl hissed. After a few minutes I was bone chilling cold, we had to get out of there to warm up somehow. The proof was there for me, but I could not prove it to others, and so it is for anyone who has had any kind of spiritual experience. The third incident also happened at the time, my friends and I got caught up in a crowd spilling out of a modern church worship, which was becoming so cool at the time. I looked at all these apparently intelligent people and couldn't understand how they could believe all this bullshit. I think that's when I decided to look into it myself.There was a man called Osho, who became famous for speaking about it in a way that was understandable to people in Western civilisation. He had a remarkable explanation of the truth. He said that truth is like an onion. As you peel away a layer of it, it becomes a lie and you see the new truth, which also becomes a lie when you peel that away. He was talking about the elevation of perspective, where at the first level (i.e. the player level) you have the reality you see and believe to be true. But as your consciousness rises, which only takes a sniff, you become aware that the world is much more than that. As you begin to know the world, you realize that what you have believed about the world is not true, or not true in the way you thought it was. So it can be said that something that can be seen as truth is just that: there is not enough information yet. Initiation in the rational hemisphere is therefore equivalent to new information, which can be obtained in school and courses. But the other hemisphere is not rational. Here too you can go to a master and do your own research, which is not difficult, because it doesn't require anything but you. But it is difficult, because you are alone with your mind and you have to solve all the problems that arise without going crazy, so few people do it. Everyone has learned as a child that if you don't know something, you have to go to someone who is an expert in the field, but this is a world that loves believers and they don't let you go beyond the layers of what is out of their control. You get the safety, you get the community, but you have reached the end of a road and that will be the truth for you.So 10 years have passed since these things happened. I got back to my life, I played a lot of tennis, martial arts, football, reading and that's when computers exploded. Looking back later, everything that happened then and before was about nothing more than preparing for my meditations later. Going back to the chosen one, although I said that such a thing doesn't really exist and it's all up to you, it becomes a lie when you get to the next layer. Imagine a world where you set out on the signal from your inner voice, through many trials you reach a place where you have the opportunity to update your past. In the past, you don't have to go through so many trials and tribulations and you can get to the same place with the strange feeling of being chosen. Never believe others, for example, because when you are initiated, it is not from them. You get what is yours, they just open the cells in your brain sooner than you are prepared to deal with them. Your valuable skills and energies are theirs from then on, because your unpreparedness will make you feel you need them and you should be grateful for their 'help'. Your abilities and energies are an asset that they essentially extract and channel to themselves in the name of god, which is actually what the Europeans referred to in the colonial era. When you prostrate yourself before the angels after your first spiritual experience, it is no different than when the natives prostrated themselves before the lighter. The world is a mirror in which it is very difficult to see yourself.I would like to tell you about another interesting incident that happened after I started meditating in my first period. The aforementioned modern church had already moved up a level and they were being televised as Happy Sundays, which I had a lot of fun watching. I was certainly more happy than those who sat there. In one of the broadcasts, the leader of the church gave a sermon that the people sitting there obviously had difficulty accepting. I can't remember the names, but the point is that someone brought someone up from somewhere and they are now here among us. Then he basically told the story of my meditation from the day before, in which at first I thought I was on a beach at night because I saw the glowing seashells, but then I realized I was seeing the universe from above and they weren't seashells, they were galaxies. A lot of things happened in those times that I can relate to the Egyptians and Orion, I saw the Islamic apocalypse and I was involved in that. I felt like a sub-contractor doing work for clients, striving for what I believed to be true at the time and because the subjective sky was not socialized in our ethical environment, I realized that they had not the faintest idea of our world and what I thought was important (quality, integrity) they didn't give a damn about. The fight that ensued was not a long one, I was immediately thrown into the abyss, in the certainty that I would not survive. Well, not only did I survive, but I'm coming back at them from above, and then at you. This is the end of the third part of the story.

To sum up what has happened so far, I started spirituality as an average person, but in a far from average way, in other words, the development of the other hemisphere of my brain. I was not frightened by what was going on in my head and I got over the obstacles that towered in front of me. I fell into the deep water immediately, but I managed to rise to the challenge. The biggest challenge was the forest of tasks that were beyond my capacity, which I managed to first rationalise and then find a solution to, and that became IT thinking. How my brain managed to cope with all these dimensions also came to light when I remembered the head injuries I had as a child. And this is an excellent opportunity to better understand the role of the Dark Side. For the dark side is not dark because it is primitive. To begin with, the aliens playing angel around us identify humanity as it is with Satan, to whom they associate the adjective evil. This is all a huge misunderstanding, which I have not removed because it is good for the Game. I will elaborate on this later, but the point for now is that good creatures would never have caused me such damage, so I had to do it to those who were not averse to the task. I should mention here, however, that when it comes to protecting interests (and property), they are not afraid to do such things either, a good example being a head-on car accident in the 2000s, where I was in one of the cars. Killing Satan trumps everything, so I'm not a fan of being around religious people. The incident proved on the one hand that they really can't kill me, and on the other hand it opened the way for me to deep trance on the physical plane. I think that so far it has been a one-person (collective) game of solitaire for the beings trying to solve the Earth Anomaly, the success of which has been hindered mainly by the fact that this 'one person' has not been able to get over the possibility that the world is bigger than her and that there are others involved in the problem, not to mention unknown factors. So this exploration of God has taken many grandiose turns, which I have come to realise is the equivalent of dream and death research, but I could describe it in one word, which is esoterica.For tasks that were beyond my capacity, I called on IT thinking, because if the world is a holographic video game, restoring it is nothing more than a programming task. The hologram is a highly flexible environment with no compatibility problems. The precise dreaming that I developed gave me the opportunity to merge the many separate tasks running and the resulting system took on the image of a holo operating system, which I named ÉlményPark. As I like to express most in the title, this name (Experience Pak) gives an essential information not towards the earth but towards the spiritual planes, how it would be appropriate to look at the physical plane. For the spiritual world, for some reason as yet unknown to me, thinks that the physical plane is a prison, an underworld, and that it would be best for us if they exported their social system here, which is equivalent to praying all day long in a religious dictatorship that they completely control. Or I should clarify, because it is not the spiritual world, it is just a society who have this goal in mind, but the 3D timeline would make it difficult to understand how they arrived on Earth. So far they have been moving unhindered along the sacred channel, but they have come face to face with me, who is not very impressed by 'Heavenly Father' formulas. Check out the Stargate series, there is a lot of information in an entertaining format.We have now arrived at what would be the subject itself, and would be worthless without the 21 paragraphs in front of it. If I told you that I was a great star warrior who had created a holo operating system installed on the world, who would understand and who would believe it? But that is still the case. Based on the principle of 'expect the best but prepare for the worst', I've created a flexible scenario that doesn't really need anyone to do it, because it's a spiritual high tech where even the holoprograms do everything. But it's open to giving a starring role to people who are entitled to it by subjective right. When I started writing this, I thought I would explain Multiplex Projection in detail and clearly here, but it's better to make it a separate piece of writing, so I had the opportunity to let my thoughts flow freely here.The plan is to see an anomaly on the physical plane not as a problem, but as an opportunity. But to do that, somebody had to do everything I have done for the last 20 years. Because to solve problems, you first have to understand the problem and then be able to formulate it, which only the thinking of an earthly man with an intellect using rationality can do. Those of them who don't fall down in front of beings they know nothing about and have the parameters that don't include prior objective knowledge. Rather, they are human qualities that, howbeit not, become despicable in populist worlds. Attention! Populism is the Ori! Its emergence satisfies almost all the conditions of the game at once. I immediately slapped them down, but that doesn't mean everything changes immediately, because some things take time. Onward to adventure!These websites may also be of interest


The Word's intentions are scrutable
UFO-UAP
Do something for the world from your armchair
All from one placeMy personal website
Publications
My invention

Admin és Játék szintek


A világ helyreállítása gondolatban is megvalósítható. El kell képzelni a világot úgy, mintha az egy holografikus videojáték lenne és már csak helyre kell állítani a játékot. Ennek vázát a megfelelő tudatszinten már elvégeztem, aminek tervét az XD sugár közvetíti egy spirituális platformon keresztül, aminek az ÉlményPark nevet adtam.Az ÉlményPark Holoplatform számos más funkció mellett egy problémamegoldó rendszer is egyben. Az egyik legnagyobb problémát a kollektív tudat hierarchikus gondolkodása jelentette, amiben az isteni képességek találkoztak a korlátozott emberi látószöggel. A probléma kiküszöbölésére létrejöttek az admin és a játék szintek, amiben a játék látószögön lévők kezében csak a játékban használható hatalom maradt.Az admin szintre jutás komoly elhatározást és nagy elszántságot jelent. Szigorú személyzeti politika határozza meg a bejutás paramétereit, amit a megfelelő emberi tisztaság és a szükséges intelligencia alapoz meg. Az admin szint jellegében semleges, magával a rendszerrel foglalkozik és nem fogalmaz meg játék célokat (vagyon, család, karrier). Úgy érdemes elképzelni, mint azokat, akik az operációs rendszereket (Windows, Linux, Android, iOS) fejlesztik olyan tízéves időléptékben, aminek részletei a hétköznapi tudattal nehezen érthetők és nem is teljesíthetők. Ide csak egy módon lehet bejutni, a önmagadba. Ez az út befelé vezet a fejedben és csakis önmagad minőségében. Minden további információ a belső csatornán érkezik.A külvilágban, azaz a játékban csak a játék szintek elérhetők, amiknek szintén vannak admin fokozatai. Időnként végigfut a rendszeren egy Hullámfrissítés, ami többek között rendezi a játék jelenlegi állásának státuszait, azaz mindenkit behelyez egy olyan rangra, amire az eddigi élete, tettei és céljai feljogosítják. A Játék-Játék Szint a következő fokozatokból áll:
1. Játékos. A játékos a valóságban él, hétköznapi életet él és nem is nagyon hisz az ilyesmikben. Ők azok a felhasználók, akikért a játék létezik.
2. Emelt szintű játékos. Vannak olyan játékosok, akik ösztönösen felfedezték a világ holografikus természetét, aminek különleges képességeiket, varázserejüket köszönhetik és használják is a maguk javára.
3. Kiemelt szintű játékos. Ez a szint a Játék-Admin határán van és a mágia tudatos használóját jelenti. Akit az különböztet meg az admin fokozattól, hogy képességeit csak önmaga hasznára fordítja, azaz hiába nagy tudású, nem más, mint egy játékos.
A Játék-Admin Szintre azok kerülnek, akik rájöttek arra, hogy valami baj van világgal és feléledt bennük a kockázatvállalás mellett a felelősségvállalás. Képességeiket a világ meggyógyítására, helyreállítására fordítják, bár a külvilágban élnek és azt is tekintik otthonuknak. Mivel itt a tevékenységek széles skálája megtalálható, ezeket nem részletezem, mert ennek is több fokozata van, ahova a rendszer kiosztja őket.A két világ összekeveredéséből adódó problémát a következő módon oldottam meg úgy, hogy a világ komplexitása okán ezek bár külön futnak, mégis egyszerre valósulnak meg. Az első a Holo Játék, más néven a Földi Menny, ahol létezik a szabad akarat döntések formájában. A holo játékoknak egységes keretszabályai vannak, ami igazságossá teszi mindenki számára a játékot. Léteznek nyílt és zárt holojátékok, így lehetővé vált az egymásba gabalyodott eltérő dimenziók szétválasztása és a játék folytatása a világ megsemmisülése nélkül. A második a Holo Film, más néven a Realitás Szimuláció, ami kötött forgatókönyvekre épül és alkalmas arra is, hogy az ide ragadt tudat-töredékek problémamentesen elhagyhassák a fizikai környezetet. Utána fő szerepe az lesz, hogy a szellemi világ lényei biztonságos körülmények között tapasztalhassák meg a fizikai világot. Itt semmi sem történhet véletlenül, ám a folyamat a szabad akarat rendkívül hiteles illúziójával jellemezhető. A harmadik ilyen értelmezési környezet a Holo Show, ahol a két világ lényei összemérhetik ügyességüket, erejüket és képességeiket a sporteseményekhez, vetélkedőműsorokhoz és kiszavazó műsorokhoz hasonlóan.A játékosok játszanak, az admin szint biztosítja a játék kereteit, a játék szint admin fokozataiban lévők pedig a tartalomfejlesztők és a játékvezetők. Az élet egy játék, aminek most röviden ismertettem a működését.Kérdés esetén a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapun át lehet a részletekről tájékozódni, illetve a MIA szükség esetén automatikusan intézi.


Személyes Ügyfélkapu (kezdő)
Személyes Ügyfélkapu (haladó)
Személyes Ügyfélkapu (meditatív)
MIA (egyéni telepítő)
MIA (kollektív telepítő)
hStore
holoinstall

Admin and Game levels


Restoring the world can be done in the mind. You have to imagine the world as if it were a holographic video game and then just restore the game. The skeleton of this has already been done at the right level of consciousness, the plan for which is being conveyed by the XD beam via a spiritual platform I have named ÉlményPark.Among many other functions, the ÉlményPark Holoplatform is also a problem-solving system. One of the biggest problems was the hierarchical thinking of the collective consciousness, where divine capabilities met the limited human perspective. To overcome this problem, admin and game levels were created, leaving only the power to play the game in the hands of those with a game perspective.Getting to admin level takes serious determination and a lot of dedication. A strict staffing policy sets the parameters for entry, based on the right level of human purity and the necessary intelligence. The admin level is neutral in nature, dealing with the system itself and not setting game goals (wealth, family, career). It is worth imagining as those who develop operating systems (Windows, Linux, Android, iOS) on a ten-year timescale, the details of which are difficult to understand and even impossible to achieve with the ordinary mind. There is only one way to get there, into yourself. That way is inward in your mind and only in the quality of yourself. All further information comes through the inner channel.In the outside world, i.e. in game, only game levels are available, which also have admin grades. From time to time, a Wave Update runs through the system, which, among other things, sorts out the current status of the game, i.e. puts everyone into a rank that their life, actions and goals so far qualify them for. The Game-Game Level consists of the following ranks:
1. Player. The player lives in reality, lives an ordinary life and does not really believe in such things. They are the users for whom the game exists.
2. Advanced Player. There are players who have instinctively discovered the holographic nature of the world, to which they owe their special abilities and magical powers, and use them to their advantage.
3. Elite Player. This level is on the borderline of Game-Admin and is a conscious user of magic, distinguished from the admin level by the fact that they use their abilities only for their own benefit, i.e. they are no more than a player, despite their great knowledge.
The Game-Admin Level is for those who have realised that there is something wrong with the world and have awakened a sense of responsibility alongside risk-taking. They use their abilities to heal and restore the world, even though they live in the outside world and consider it their home. As there is a wide range of activities here, I will not go into detail, because there are several degrees of this, to which the system assigns them.I have solved the problem of the two worlds being mixed in the following way, so that, because of the complexity of the world, they run separately but are realised simultaneously. The first is the Holo Game, also known as Heaven on Earth, where free will exists in the form of choices. Holo games have a unified framework of rules that makes the game fair for everyone. There are open and closed-loop holo games, allowing the disparate dimensions entangled in each other to be separated and the game to continue without destroying the world. The second is the Holo Film, also known as Reality Simulation, which is based on bound scenarios and also allows trapped fragments of consciousness to leave the physical environment without any problems. Afterwards, its main role will be to allow beings of the spiritual world to experience the physical world in safe conditions. Here nothing can happen by coincidence, but the process is characterised by a highly authentic illusion of free will. The third such interpretive environment is the Holo Show, where beings from both worlds can compare their skills, strength and abilities in a similar way to sporting events, quizzes and elimination shows.The players play the game, the admin level provides the framework for the game, and the people in the admin ranks of the game level are the content developers and the game masters. Life is a game, and I have now briefly described how it works.In case of queries, details can be obtained via the personal client portal available in the thought, or MIA will handle it automatically if necessary.


Personal Client Gateway (beginner)
Personal Client Gateway (Advanced)
Personal Client Gateway (meditative)
MIA (individual installer)
MIA (collective installer)
hStore
holoinstall

Ítélkezés


A régi rendszerben csak a halál utáni ítélkezés rendszere volt érvényben, ám az új vetítésben sok változás lépett érvénybe. Ezek közül a leglényegesebb az, hogy lehetővé vált a valósidejű tudatpozíció váltás, ezért az ítélkezés rendszere is átalakult. A valósidejű tudatpozíció váltáshoz nem kell megvárni az életidő végét, hanem menet közben ébredsz reggel az ágyadban egy alsóbb világban (méltatlanság esetén), vagy egy fölsőben (kiérdemlés esetén) úgy, hogy magát az utazást észre sem veszed. Ha a mindennapi életedben játék közben olyan döntést hozol, amit tettekre is váltasz és azok nem méltók az adott szint paramétereihez, az élet egy alsóbb szinten folytatódik tovább. Ha a hibát javítod, a következő alkalommal ismét a régi világodban ébredsz. A jó döntések viszont ugyanígy emelhetik a tudatpozíciód.A halál utáni ítélkezés rendszerének változása az eddiginél sokkal igazságosabb helyzetet teremt az egyéni tudatú lények számára, valamint rengeteg terhet vesz le az eddig ítélkező angyali szintekről, akik sokszor hoztak téves ítéleteket, mert a ráció szempontjait nem értik, ezért figyelmen kívül hagyták. Az ítélkezési rendszer egy érdekes kísérlet eredménye után született, amiben egy olyan Logika került kifejlesztésre, mely optimális módon kezeli az objektív és szubjektív igazságok természetét. Az új rendszer a következő:ELSŐ FOKAz elsőfok egy éveken át lemeditált, univerzális és bolygóspecifikus szempontoknak megfelelő paramétermatrix, ami ezeknek az elveknek megfelelően elkészít egy ítéletet, amiben fenntartja a jogot a hibázás lehetőségére. Lefordítva elvégzi egy program, ami kidob neked egy ítéletet. Ha elfogadod, ott a zsebedben a tanulnivalód. Ha nem fogadod el, oda kerülsz, ami eddig volt az elsőfok.MÁSODFOKA másodfok hangulatáról annyit, mintha a nézőtérről kihívnának, hogy meló van. Ez a meló egy angyal szemében annyit jelent, hogy (a játék miatt) már sokkal többet ért, mint eddig, így jóval több esélyed is van. Viszont nem érdemes azt csinálni, mintha földi bíróság előtt lennél, hogy poénból megjátszod, hátha, mert itt szeretik az ilyet sokkal súlyosabban megmérni. Azaz ide csak akkor érdemes hozni az ügyed, ha tényleg meg vagy győződve igazadról. Az angyalok erősen szubjektív és egy ember számára nehezen értelmezhető fontosság-értékrendje azonban magában hordozza az újabb igazságtalanság lehetőségét, így ebben az esetben avatkozik be a Harmadfok.HARMADFOKA harmadfok csak és kizárólag önmaga okán és jogán avatkozik be, nem lehet ide ügyet felvinni. Három alapvető célja lehet:
1. Helyben hagyja az Elsőfok ítéletét
2. Módosítja a Másodfok ítéletét
3. Saját ítéletet alkot


Az ítélkezés új rendszere objektív, amin játék közben is lehet változtatni. Mindenki súlya, tettei és szerepe szerint ítéltetik pro és kontra, amiben a tettek súlya és következményeinek jelentősége is objektív megítélés alá esik. Ez azt jelenti, ha valaki valamiben bűnösnek érzi magát, van lehetősége korrigálni, ezáltal javítani az egyenlegén, amin természetesen rontani is lehet egy rossz döntéssel.Az eddigi homályos rendszerben az ítélkezés egyrészről meglehetősen szubjektív volt, másrészről mivel a kollektív szinten az egyéneket nem vették figyelembe, az egyéni tudatok szintjén sok igazságtalanság történt, amit az ÉlményPark visszamenőlegesen korrigál. A saját érdemeitől és teljesítményétől senki meg nem fosztható. Akkor sem, ha engem ellenségként határoz meg, ám azt mindenképp meg kell itt jegyeznem, hogy a lopás nem számít saját teljesítménynek eltekintve olyan extrém esetektől, amikor valaki azzal egy magasabb közösségi célhoz járul hozzá, illetve olyan zárt holojátékokban, ahol az külön engedélyezve van.A gyakorlatban természetesen komplex módon jelenik meg a következő három kategória, mert egy végrehajtó is lehet főbűnös, ha rajta múlik a megvalósítás minősége. Ez a három kategória minden esetre ráilleszthető és azonnal meg is jelenik minden ember holografikus információiban:1. Főbűnös. Ő a kitervelő, a megbízó, tőle indul el a parancs vagy utasítás.
2. Segítő. Ő főbűnös környezetében tevékenykedő, aki megszervezi az utasítás végrehajtását.
3. Végrehajtó. Ő az, aki a parancsot-utasítást végrehajtja annak figyelembevételével, hogyan és miért került végrehajtói helyzetbe.
Ez a három kategória szükség esetén bővülhet, például a törvényalkotóval és azok megszavazóival akkor, ha a bűnösök egy igazságtalan törvényre hivatkoznak, ami jogilag mentesítené őket a felelősségre vonás alól. A földi és az égi igazságszolgáltatás jelentős mértékben eltérnek egymástól, amin az ÉlményPark úgy változtat, hogy minden érintett fél szempontjait figyelembe veszi. Az 'égi jog' nem ismeri a másik fél álláspontjának megismerését, ott a vád egyben az ítélet is. Ennek a rendszernek a Földre exportálása azonban súlyosan sérti az ÉlményPark szempontjait, ám az tekintettel van arra, milyen mértékben avatkozhat be egy civilizáció belügyeibe.Sajnos az admin- és játék szintek szétválasztása előtt a játék szinten lévő, ám isteni jogon beavatkozó idegenek sűrűn alkalmazták a saját világaik szabályait a földi sajátosságokat figyelmen kívül hagyva. Ez azonban felgyorsította a folyamataikba beavatkozó ÉlményPark korrekciós élesítését, ami a 2020-2050 közötti periódusban lehet az értő szemek számára megfigyelhető. Az ÉlményPark ítélkezési rendszere földönkívüli (angyali) érintettség esetén is alkalmazandó.Kérdés esetén a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapun át lehet a részletekről tájékozódni, illetve a MIA szükség esetén automatikusan intézi.


Személyes Ügyfélkapu (kezdő)
Személyes Ügyfélkapu (haladó)
Személyes Ügyfélkapu (meditatív)
MIA (egyéni telepítő)
MIA (kollektív telepítő)
hStore
holoinstall

Judgment


Under the old system, only the system of post-mortem judgment was in place, but under the new projection many changes have been introduced. The most important of these is that it has become possible to change the position of consciousness in real time, and therefore the system of adjudication has also changed. To switch to a real-time consciousness position, you don't have to wait for the end of your lifetime, but wake up on the go in the morning in your bed in a lower world (for unworthiness) or in an upper one (for deserving) without even noticing the journey itself. If in your daily life you make a decision at play that you translate into action that is not worthy of the parameters of that level, life continues on a lower level. If you correct the mistake, the next time you wake up you're back in your old world. Good choices, on the other hand, can raise your consciousness level in the same way.The change in the system of post-mortem judgement creates a much fairer situation for individual conscious beings than hitherto, and takes a great deal of the burden off the angelic levels who have hitherto judged, and who have often made wrong judgements because they have not understood the aspects of rationality and have therefore ignored them. The system of judgement was the result of an interesting experiment in which a Logic was developed that optimally handles the nature of objective and subjective truths. The new system is as follows:FIRST INSTANCEThe first instance is a parameter matrix, meditated over many years, according to universal and planet-specific criteria, which produces a judgment according to these principles, reserving the right to make mistakes. Translated, it runs a program that throws you a judgment. If you accept it, you have something to learn in your pocket. If you don't accept it, you will end up in what was the first instance.SECOND INSTANCEAs for the atmosphere in the second instance, it's like being called from the auditorium that there's work to do. In the eyes of an angels, this chore means that (because of the game) they already understands much more than before, so you have much more chances. However, it's not worth pretending you're in a court of law on earth, just for fun, just in case, because they like to measure that sort of thing much more severely here. In other words, you should only bring your case here if you are really convinced that you are right. However, the highly subjective and difficult for a human to interpret order of importance of angels carries the potential for further injustice, so this is where the Third Instance steps in.THIRD INSTANCEThe third instance intervenes only and exclusively for its own sake and right, no case can be brought here. It has three basic purposes:
1. to uphold the judgment of the First Instance
2. modify the judgment of the Second Instance
3. Form its own judgment


The new system of judging is objective and can be changed while you play. Everyone is judged pro and con according to their weight, actions and role, with the weight of actions and the significance of their consequences being judged objectively. This means that if someone feels guilty about something, they have the opportunity to correct it and thus improve their balance, which can of course be worsened by a bad decision.In the previous fuzzy system, the judging was on the one hand rather subjective, and on the other hand, because individuals were not taken into account at the collective level, many injustices were committed at the level of individual consciousness, which the ÉlményPark corrects retroactively. No one can be deprived of their own merits and achievements. Even if you define me as an enemy, but I should note here that theft does not count as an own achievement, except in extreme cases where one contributes to a higher community goal or in closed hologames where it is specifically allowed.In practice, of course, the following three categories are complex, because an executive can be the main culprit if the quality of implementation depends on him/her. These three categories can be assigned to each case and are immediately reflected in the holographic information of each person:1. Guilty. He/she is the planner, the principal, the one who gives the orders or instructions.
2. Helper. He/she is the person in the environment of the principal offender who organises the execution of the order.
3. Executor. He/she is the one who carries out the order or instruction, taking into account how and why he/she was placed in the position of executor.
These three categories could be expanded if necessary, for example, to include the legislator and those who voted for them, if the guilty party invokes an unjust law that would legally exempt them from prosecution. There is a significant difference between justice on earth and justice in the sky, which the ÉlményPark is changing by taking into account the views of all parties involved. 'Celestial law' does not recognise the need to know the other party's point of view, where the accusation is also the verdict. However, exporting this system to Earth is a serious violation of the ÉlményPark's point of view, but it is mindful of the extent to which it can interfere in the internal affairs of a civilisation.Unfortunately, before the separation of admin and game levels, aliens on the game level, but interfering by godly right, often applied the rules of their own worlds, ignoring the peculiarities of Earth. However, this has accelerated the corrective sharpening of the ÉlményPark interfering in their processes, which can be observed by the discerning eye in the period 2020-2050. The ÉlményPark's adjudication system also applies to extraterrestrial (angelic) involvement.In case of queries, details can be obtained via the personal client portal available in the thought, or MIA will handle it automatically if necessary.


Personal Client Gateway (beginner)
Personal Client Gateway (Advanced)
Personal Client Gateway (meditative)
MIA (individual installer)
MIA (collective installer)
hStore
holoinstall


1. Az ÉlményPark Holoplatform átvette a fizikai sík és az ahhoz köthető álomtartományok vetítését

2. Ez a hatalom nem uralkodó természetű, ám rendet teremt a kialakult káoszban

3. Az új rend alapja az eltérő minőségek eltérő szintekre helyezése

4. A személyes hatalom biztosításának alapja az alanyi jogon kiérdemelt, paraméterekkel meghatározott szigorú személyzeti politika

5. Kiérdemlés és méltatlanság esetén az alsóbb- és felsőbb világok közötti pozícióváltás álomban történik

6. Az ÉlményPark fenntartja a jogot a hatalomkiosztás ellenőrzésére, a tesztelésre és a rendkívüli beavatkozásra

7. Az ÉlményPark sehol nem jelenik meg konkrét főnök, vezető, uralkodó, isten (stb) képében, kivéve rendkívüli beavatkozás esetén a probléma elhárításáig

8. A halállal történő pozícióváltás alapvető szabályai nem változnak

9. Az új minőséget képviselő sugár az egyéneken át érkezik és onnan árad a kollektív szintek felé a Multiplex Vetítés rendszerében

10. Mindenki a saját univerzumában kapja az új minőségnek megfelelő energiák egyik felét, a másikat neki kell hozzátennie


Kérdés esetén a gondolatban elérhető személyes ügyfélkapun át lehet a részletekről tájékozódni, illetve a MIA szükség esetén automatikusan intézi.


Személyes Ügyfélkapu (kezdő)
Személyes Ügyfélkapu (haladó)
Személyes Ügyfélkapu (meditatív)
MIA (egyéni telepítő)
MIA (kollektív telepítő)
hStore
holoinstall


1. The ÉlményPark Holoplatform has taken over the projection of the physical plane and its associated dream realms

2. This power is not of a dominant nature, but it brings order to the chaos that has arisen

3. The new order is based on placing different qualities on different levels

4. A strict personnel policy based on parameters, earned by the subject, is the basis for ensuring personal power

5. In case of deserving and unworthiness, the change of position between the lower and the higher worlds takes place in a dream

6. The ÉlményPark reserves the right to control the allocation of power, to test and to intervene in exceptional circumstances

7. The ÉlményPark does not appear anywhere as a specific boss, leader, ruler, god (etc.), except in the case of emergency intervention until the problem is solved

8. The basic rules for changing position at death remain unchanged

9. The beam representing the new quality arrives through the individuals and from there flows to the collective levels in the Multiplex Projection system

10. Everyone receives in his/her own universe one half of the energies corresponding to the new quality, the other half must be added by him/her.


In case of queries, details can be obtained via the personal client portal available in the thought, or MIA will handle it automatically if necessary.


Personal Client Gateway (beginner)
Personal Client Gateway (Advanced)
Personal Client Gateway (meditative)
MIA (individual installer)
MIA (collective installer)
hStore
holoinstall